Arbetsmiljö

Publicerad 13 nov 2017
Dela:
Som arbetsgivare är det du som är huvudansvarig för arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen ska du vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra olyckor och andra arbetsskador.

Här tar vi upp olika delar i arbetsmiljön: