Delegering av arbetsmiljöuppgifter

Publicerad 8 nov 2017
Dela:
I arbetsmiljölagen är du som arbetsgivare ansvarig för arbetsmiljön tydligt uttalat och du kan straffas om de anställda inte skyddas från olycksfall eller ohälsa.

Ansvaret i sig kan inte delegeras. I stället sker fördelning av de arbetsuppgifter med vilka det följer ett ansvar för att uppgifterna blir utförda. Förutsättningarna för att fördelningen ska fungera är att:

  • Den som tar över ansvaret har en någorlunda självständig ställning och tillräckliga beslutsbefogenheter för att kunna utföra uppgifterna.
  • Den som tar över ansvaret har erforderlig erfarenhet och kunnande, d.v.s. tillräcklig kompetens, för att klara uppgiften.
  • Den som tar över ansvaret har tillräckliga ekonomiska resurser för att vid behov kunna vidta åtgärder.
  • Arbetsgivaren har ett klart och otvetydigt behov eller berättigat intresse av att fördela arbetsmiljöuppgiften i företaget. 
  • Fördelningen är skriftlig, något som är nödvändigt för att undvika oklarheter och för att uppfylla krav i lagstiftningen.

Om den som mottagit en fördelning av en arbetsuppgift inte kan lösa uppgifterna, ska arbetsuppgifterna återföras/returneras till närmaste chef. 

<< Tillbaka