Introduktion

Publicerad 10 nov 2017
Dela:
I de flesta företag är det angeläget att ge nyanställda en positiv bild av företaget. Det kan röra sig om hur organisationen ser på sin verksamhet, hur den kommer att utvecklas med mera.

Hur en nyanställd bemöts under den första tiden i företaget ger oftast ett bestående intryck. Som ett led i att organisera verksamheten, bland annat i mottagandet av ny personal, är det därför angeläget att följa rutiner för hur ny personal introduceras i den egna verksamheten. 

I regel är det den närmaste arbetsledaren som ansvarar för introduktionen. För att säkerställa att all information har nått den nyanställde, kan det finnas behov av att upprätta en checklista.

<< Tillbaka