Skyddsombud

Publicerad 10 nov 2017
Dela:
Du som arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön men arbetet ska ske i samverkan med medarbetarna.

Arbetsmiljöarbetet är inte menat att utföras av dig som arbetsgivare utan av alla medarbetare. Arbetsmodellen som förordas är samverkan. Detta innebär att du har ansvaret för arbetsmiljön och befogenhet att utveckla och förändra den, men att medarbetarna har möjlighet att påverka arbetsmiljön. Dialogen mellan arbetsgivare och  medarbetare kan föras mellan chef och medarbetare, vid personalmöten, men också genom ett utsett skyddsombud.

Om det finns mer än fem medarbetare i företaget/arbetsplatsen ska det finnas ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som i förhållande till arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal. Om det finns fler än ett skyddsombud ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. När ett skyddsombud utsett ska detta anmälas till arbetsgivaren samt Arbetsmiljöverket.

Det är företagets ansvar att skyddsombudet får rätt utbildning, tillräckligt med tid och information för sitt uppdrag. Skyddsombudet får inte utnyttja sin ställning för att avslöja företagshemligheter eller enskilds personliga förhållande. 

<< Tillbaka