Medlemsavgifter 2010

Den 1 februari 2010 faktureras medlemsavgiften för SHR och Svenskt Näringsliv. Fakturan sänds från Svenskt Näringsliv och avgiften skall betalas in till Svenskt Näringsliv. Fakturans förfallodatum är den 3 mars 2010.

Här finns en förklaring till avgiften och under "Bli medlem" till vänster kan man räkna ut den aktuella avgiften. 

Fakturan är baserad på 2008 års lönesumma, och avser ungefär hälften av årsavgiften 2010. Resterande medlemsavgift för 2010 kommer att faktureras i september. Årsavgiften kommer då att vara justerad baserat på de uppgifter (lönesummor och antal anställda 2009) företaget lämnat via medlemsuppgiften som sänds ut i mars månad.Senast uppdaterad: 2010-10-25