Augusti

  • 2011-08-29 

    Stolta svenska krogar

    Ibland kan det vara svårt att hitta sin regions verkliga pärlor och både producenter och krögare vittnar om att det är svårt att nå varandra. Det vill vi naturligtvis råda bot på. Välkommen till SHR:s och Restaurangakademiens inspirationsdagar om lokal...
  • 2011-08-19 

    Unga i hotell- och restaurangbranschen

    SHR har låtit analysföretaget WSP Analys och strategi granska hotell- och restaurangbranschens betydelse för sysselsättningen i Sverige. Mellan 2000 och 2008 ökade sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen med 24 procent. I övriga branscher...


Senast uppdaterad: 2011-07-04