Restaurangindex: Styrkebesked av restaurangbranschen under sommaren

Restaurangernas försäljning steg med 6,8 procent under augusti jämfört med samma tid förra året. Den starka försäljningsökningen i augusti följer på en ännu starkare försäljningsökning i juli. Försäljningen inom lunch- och kvällsrestauranger ökade mest med hela 8,9 procent i augusti.

Läs hela pressmeddelandet, inklusive tabeller

Alla typer av restauranger gick i stort sett bra, särskilt starkt går lunch- kvällsrestauranger (+8,9 procent), kaféer (+8,1 procent) hotell (+7,2 procent), nöjesrestauranger (+ 5,5 procent), snabbmat (+ 5,4 procent) och trafiknära restauranger (+4,7 procent). En kategori som inte hade så stark försäljningsutveckling i juli var personalrestauranger som minskade sin försäljning med 5,9 procent. Tittar man på försäljningsutvecklingen hittills i år så är det fortsatt kaféer/konditorier som är den stora vinnaren. Försäljningsvolymen för restaurangbranschen ökade med hela 3,8 procent i augusti, jämfört med samma månad förra året.

SHR och DLF kommenterar

Vi ser nu en tydlig vändning på restaurangmarknaden. För andra månaden i rad var omsättningstillväxten riktigt stark, även rensat för prisutveckling. Den kalenderkorrigerade volymtillväxten var 3,6 procent i augusti, vilket betyder att volymtillväxten de senaste två månaderna legat på nästan 4,5 procent jämfört med motsvarande period 2009. En förklaring till den snabba tillväxten är att turismen i Sverige utvecklats starkt i sommar, vilket visar sig genom en stark utveckling av gästnätter i den kommersiella boendestatistiken. Restaurangföretagen blir dessutom allt positivare i sina bedömningar av efterfrågeutvecklingen framöver. Det visar konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer för restaurangföretag. Får restaurangföretagen rätt i sina bedömningar går branschen mot en mycket stark höst. En liten brasklapp över den starka tillväxten bör dock lyftas fram. Det går inte att utesluta att en del av tillväxten i omsättningen kan tillskrivas införandet av certifierade kassaregister i kontantbranscherna. Det kan ha lett till att en del tidigare oredovisad omsättning nu blivit redovisad omsättning.

Ser vi till hela perioden januari till och med augusti så är omsättningstillväxten likartad mellan de olika restaurangsegmenten. Det är bara kafésegmentet som sticker ut med en klart starkare tillväxt än övriga segment.


För mer information kontakta: Björn Arnek
Senast uppdaterad: 2010-10-25