Stark försäljning inom restaurangbranschen i augusti

Restaurangernas försäljning steg med 5,1 procent under augusti, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för personalrestauranger, som ökade med 14,1 procent.

Ett flertal restaurangkategorier hade en stark försäljningsutveckling under augusti månad, särskilt starkt gick kaféer (+8,8 %) och hotellens restauranger (+7,6 %). En kategori som hade svag utveckling i augusti var nöjesrestauranger, vars försäljning ökade med 0,7 procent. Ser man på försäljningsutvecklingen hittills i år är det kaféer som är den stora vinnaren, vars försäljning ökat med 9,8 procent. Försäljningsvolymen för den totala restaurangbranschen ökade med 1,8 procent i augusti, jämfört med samma månad förra året.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Augusti 2010 till augusti 2011* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar.

** Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

DLF och SHR kommenterar
Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med drygt fem procent i augusti jämfört med augusti 2010. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen endast med 0,4 procent i augusti jämfört med samma månad 2010. Man kan säga att en fördelaktig fördelning av dagarna under augusti i år jämfört med augusti föregående år dolde att tillväxten var relativt svag under månaden.

Restaurangmarknaden har nu gått in i en period som under 2010 visade mycket stark tillväxt i omsättningen. Den starka tillväxten då var till stor del en återhämtning från det mycket svaga restaurangåret 2009. Även införandet av lagen om kassaregister antas ha påverkat den registrerade omsättningen positivt under 2010. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att vi nu ser en mer normal och betydligt lägre omsättningstillväxt på restaurangmarknaden än vad vi gjorde under första halvåret i år.

Trots den senaste tidens negativa signaler kring den svenska ekonomin är restaurangföretagen fortsatta positiva i synen på efterfrågan på några månaders sikt. I Konjunkturinstitutets septembermätning var det en betydligt större andel som räknade med ökad efterfrågan jämfört med andelen som räknade med minskad efterfrågan på tre månaders sikt.

Stark försäljning inom personalrestauranger
Försäljningen inom personalrestauranger ökade med 14,1 procent i augusti vilket var den största ökningen bland de olika restaurangkategorierna.  Kaféer ökade med 8,8 procent i augusti och försäljningsvolymen för samma kategori ökade med 5,4  procent. Den kategori som det gick sämst för var nöjesrestauranger vars försäljning ökade med 0,7 procent.

Försäljningsutveckling augusti  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____321482.aspx

Den enskilt högsta försäljningsutvecklingen har hittills i år varit i kategorin kaféer. Försäljningsutvecklingen för denna kategori var 9,8  procent under perioden januari till augusti i år jämfört med samma period 2010. Nöjesrestauranger är den kategori med lägst försäljningsutveckling hittills i år, denna kategori har ökat med 5,1 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari- augusti  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____321482.aspx

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2010 till cirka 74,5 miljarder kronor exklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna under 2011. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,8 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,2 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2011Definitioner och förklaringar
Kategoriindelning:

Hotellrestauranger
- Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier
- Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat
- Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger
- Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger
- Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer
- Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger
- Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-11-07 kl. 09:30.Senast uppdaterad: 2011-10-06