Visitas utbildningar, stipendier, bidrag och kompetensverktyg

Under respektive kategoribox hittar du information om grundutbildningar inom hotell- och restaurang på gymnasiet, inom yrkeshögskolan samt högskoleutbildningar i Sverige. Likaså information om tävlingar och stipendier. Visitas kurser finns under kategorin VisitaAkademin.

Skolor och utbildningar

Kompetensutveckling och utbildning inom näringen.

Hitta snabbt

Gymnasieutbildning Yrkeshögskola YH

VisitaAkademin

Här erbjuds de bästa utbildningarna för alla som arbetar inom besöksnäringen.

Hitta snabbt

VisitaAkademins kurser Webbutbildningar

Lärarinformation

För dig som jobbar med att utbilda inom vår bransch.

Kulnet mentorprogram

Ettårigt program för ledare i besöksnäringen. Läs mer

UHR och yrkestävlingar

Besöksnäringens utbildningsråd. Här får du även information om validering och gesäll

Hitta snabbt

Gymnasie-SM Om UHR

Visitas stipendier och bidrag

Läs mer om hur du söker Visitas utbildningsstipendier

Hitta snabbt

Visitas utbildningsstipendium Bidrag till behövande, arbetsoförmögna