Vilka nivåer för ersättning gäller?

Publicerad 15 dec 2015 För arbetsgivarmedlemmar
Dela:
Ersättning för höga sjuklönekostnader beräknas utifrån olika fastställda nivåer, så kallade karensnivåer, beroende på företagets storlek.

Endast för arbetsgivarmedlemmar

Du måste vara inloggad medlem med fullt medlemskap (arbetsgivarmedlemskap) för att komma åt informationen.

Redan medlem? Hjälp registrering/inloggning Glömt lösenord?