Arbetsmiljö

Publicerad 15 jan 2018
Dela:
Som arbetsgivare är det du som är huvudansvarig för arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen ska du vidta alla åtgärder som behövs för att förhindra olyckor och andra arbetsskador. Här tar vi upp olika delar i arbetsmiljön.