Upprop: #nolltolerans

Publicerad 22 jan 2018
Dela:
Visita arbetar aktivt för att alla anställda inom besöksnäringen ska ha en god arbetsmiljö. Frågan är prioriterad och har aktualiserats under hösten. Därför startar vi nu uppropet #nolltolerans.

Anställda, praktikanter och inhyrd personal inom besöksnäringen ska ha en trygg och säker arbetsmiljö, fri från alla former av trakasserier och kränkande särbehandlingar. Detta har varit och är en självklarhet i Visitas etiska regelverk.

Samtidigt nås vi av berättelser som beskriver en annan verklighet. För oss är det oacceptabelt.

Därför startar vi uppropet #nolltolerans. För att visa att frågan är viktig. För att visa att arbete återstår. För att förebygga fler händelser. För att ta vår del av ansvaret för att få ett slut på ett samhällsproblem. För att det råder #nolltolerans.

Namnet på arbetsplatserna publiceras löpande här. > 857 medlemsföretag har skrivit på uppropet än så länge. Företag som skriver under kommer också få dekaler utskickade för att visa att man är en arbetsplats med #nolltolerans.

Det här stället har #nolltolerans mot sexuella trakasserier, trakasserier och kränkningar. Vi jobbar förebyggande och följer Visitas etiska regler vilket bland annat innebär att vi erbjuder alla anställda, praktikanter och inhyrd personal en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Vi har #nolltolerans mot kränkningar eller trakasserier inom personalgruppen. Arbetsklimatet ska kännetecknas av respekt för varandra och professionalism. Lika viktigt som att samarbetet inom personalgruppen kännetecknas av respekt är att alla gäster respekterar våra anställda. Det är #nolltolerans mot besökare, gäster eller kunder som kränker eller trakasserar personalen.

Om vi får kännedom om sexuella trakasserier, trakasserier eller kränkningar lovar vi att agera omedelbart, oavsett om det rör personal eller gäster.

För oss handlar det här om att vara en trygg arbetsplats där alla ska känna sig välkomna. Därför är det #nolltolerans mot sexuella trakasserier, trakasserier och kränkningar.

Problem med formuläret? Maila i så fall ditt namn och företagsnamn till info@visita.se så länge.