Visita Avtal17

Publicerad 13 sep 2017
Dela:
Visitas avtalsinformation

12 september

Visita och Kommunal har enats om ett kollektivavtal som ska gälla i tre år från och med den 1 september 2017. Liksom i de avtal Visita i år har tecknat med HRF och Unionen landar avtalet med Kommunal på märket.

Avtalet innebär att utgående löner höjs med 1 645 kronor under avtalsperioden. Ingångslönerna för yrkesarbete höjs däremot bara med 80 procent. Det har också skett en del förändringar i de allmänna villkoren, bland annat ges arbetsgivare en utökad möjlighet att behålla innestående löneförmåner i de fall en anställd slutar före avtalad uppsägningstid. 

– Ett mål i årets avtalsrörelse var att hålla nere ökningarna av ingångslönerna för att på så sätt bättre kunna belöna erfarenhet och kompetens. Det behövs för att få kvalificerade medarbetare att stanna kvar. Genom att ingångslönerna för yrkesarbete ökar mindre har vi, precis som önskat, tagit ytterligare ett steg mot en ökad lönespridning inom besöksnäringen, säger Antje Dedering, förhandlingschef på Visita.

5 september

Förhandlingarna med Kommunal fortsätter under veckan.

1 september

Förhandlingarna med Kommunal har ajournerats och återupptas vecka 36. Vår förhoppning är att inom kort ha slutit ett nytt avtal.

31 augusti

Förhandlingarna med Kommunal fortsätter 

Förhandlingarna med Kommunal har ajournerats och återupptas i morgon, den 1 september. Vår förhoppning är att inom kort ha slutit ett nytt avtal. 

28 juni

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Visita och Kommunal gör sommaruppehåll och fortsätter i augusti. De nya datumen är: 

 • 23 augusti
 • 25 augusti
 • 29 augusti
 • 31 augusti

21 juni

Förhandlingar om nytt kollektivavtal mellan Visita och Kommunal pågår. Nuvarande avtal gäller t.o.m. 31 augusti 2017.

7 juni

Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 – 31 maj 2020.

Information om det nya avtalet kan du läsa i Avtalsextra Unionen 2017.

2 juni

Förhandlingarna om ett nytt avtal med Unionen är inne i sitt slutskede. Vi återkommer med mer information efter helgen.

29 maj

Avtalsförhandlingarna med Unionen fortsätter under dagen och våra förhoppningar är att vi har slutit ett avtal innan den 31 maj.

15 maj

Missade du löneinformationsdagen så kan du ladda ner vår presentation som drogs under löneinformationsdagarna.

28 april

Löneinformation kommer att hållas på följande ställen:

-        3 maj kl 15.00–16.15på Svenskt Näringsliv, Södra Hamngatan 53 i Göteborg.
         Anmälan görs till m.ek@visita.se  

-        10 maj kl 13.00–14.30 på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.
         Anmälan görs till s.thimansson@visita.se

-        10 maj 11.00–12.30 på Svenskt Näringsliv, Jörgen Kocksgatan 1B i Malmö.
         Anmälan görs till s.thimansson@visita.se

20 april

Information om de nya avtalen kan du läsa i Avtalsextra 2017.

18 april

Visita och HRF har tecknat avtal på märket

Idag har Visita och HRF slutit avtal för närmare 100 000 medarbetare inom besöksnäringen. Avtalet gäller på tre år och hålls inom det av industrin satta märket på 6,5 procent. Den hotande strejken är därmed inställd.

– Det här är en stor seger för den svenska modellen. Nu fortsätter vi följa den ordning som vi har haft på den svenska arbetsmarknaden i mer än två decennier. Det skapar stabilitet i svensk ekonomi vilket är bra för såväl företagen som medarbetarna, säger Visitas vd Eva Östling.
– Vi gick in i den här avtalsrörelsen med förhoppningen att kunna utöka möjligheterna att belöna erfarenhet och kompetens. Det är också ett sådant avtal vi har landat i, säger Eva Östling.

Avtalets innehåll

Det så kallade gröna riksavtalet rör närmare 100 000 arbetare inom besöksnäringen, det vill säga kockar, serveringspersonal, diskare, receptionister, städare med flera.
Avtalet innebär bland annat att utgående löner ökar med 1 650 kronor på tre år samtidigt som ingångslönerna höjs med mindre än utgående löner (80 procent av de utgående lönerna).
– Vi och HRF har bland annat hittat gemensamma lösningar vad gäller den så kallade hyvlingen och för prövotid för visstidsanställningar. Efter långa förhandlingar är vi nöjda att vi har hittat konstruktiva lösningar, säger Visitas förhandlingschef Antje Dedering.

Ökad lönespridning

– Det här avtalet är ytterligare ett steg mot en ökad lönespridning inom besöksnäringen. Avtalet håller tillbaka ökningen av ingångslönerna för att skapa ökat utrymme att belöna erfarenhet och kompetens, precis som Visita ville, menar Antje Dedering.
– En sundare lönespridning är viktig för att kunna premiera och behålla kvalificerade medarbetare i vår näring, fortsätter Antje Dedering.

Känslighet för kostnadsökningar

– Besöksnäringen har tidigare drabbats av stora kostnadsökningar. Bland annat har den tredubblade arbetsgivaravgiften för unga inneburit att lönekostnaderna har ökat med 3,5 procent. Våra medlemmar är därför känsliga för alla ytterligare kostnadsökningar, säger Eva Östling.
– Det har varit tuffa förhandlingar och det har varit en tung process att nå hit, men nu har vi kommit fram till ett avtal som säkrar upp och tryggar för våra medlemsföretag de närmaste tre åren. Vi är glada att våra medlemmar får arbetsro och att vi landar på märket, avslutar Eva Östling.

14 april

Avtalslöst tillstånd

Med anledning av HRFs uppsägning av kollektivavtalet mellan HRF och Visita (Gröna riksen) har kollektivavtalet nu upphört att gälla. HRF och Visita befinner sig då i ett tillfälligt avtalslöst tillstånd i väntan på att ett nytt kollektivavtal tecknas.

Det här innebär avtalslöst tillstånd
Visitas tolkning av de regler som gäller vid avtalslöst tillstånd är att våra medlemsföretag ska fortsätta att tillämpa kollektivavtalet. I praktiken gäller alltså fortfarande kollektivavtalets bestämmelser kring bland annat arbetstidsregler, ob-ersättning samt möjlighet att anställa på enstaka dagar. Förhandlingsordningen, det vill säga proceduren för hur bland annat tvisteförhandlingar ska skötas, kan däremot påverkas av det avtalslösa tillståndet. Ni bör därför kontakta Visita om till exempel en lokal förhandling har avslutats i oenighet.

Det har nu kommit till vår kännedom att HRF påstår att kollektivavtalet under det avtalslösa tillståndet inte gäller i vissa delar, bland annat vad gäller möjligheten att anställa på enstaka dagar. Det är därför möjligt att HRF kan komma att invända i de fall anställning på enstaka dagar sker. Vi menar alltså att ni fortsatt har rätt till detta och vi bistår självklart med hjälp i de fall HRF skulle göra invändningar. Möjligheten att anställa på allmän visstid är inte ifrågasatt då denna anställningsform har stöd i lagen om anställningsskydd.

Fortsatt medling
Medlingen fortsätter under måndagen. Det är fortfarande vår förhoppning att gå i mål innan en eventuell strejk bryter ut.

11 april

Om förhandlingsläget

Som vi tidigare informerat om har HRF varslat om stridsåtgärder. Medlare är utsedda och vi träffade dom för första gången i söndags. Fortsatt medling kommer att pågå under hela veckan.

Medlarnas uppgift är att försöka få till stånd en överenskommelse mellan parterna och bevara arbetsfreden men inte till vilket pris som helst – medlarna ska också verka för avtal som är förenliga med en väl fungerande lönebildning.

Vi håller självklart nära kontakt med de företag som omfattas av varslet men vill också ge samtliga lite mer information om varför förhandlingarna strandade. Den stora tvistefrågan avser kostnadsökningar. I över två decennier har vi haft en ordning på svensk arbetsmarknad som innebär att Industrin, som är den internationellt mest konkurrensutsatta sektorn, träffar det kollektivavtal som är norm för hur höga kostnadsökningarna ska vara i övriga avtal på arbetsmarknaden. Industrin sätter det så kallade märket. Detta har skapat stabilitet på svensk arbetsmarknad. Parterna inom industrin träffade den 31 mars ett avtal för perioden 2017-2020, med en kostnadsökning på 6,5 procent. Detta innebär att resten av arbetsmarknaden ska följa detta. Om vissa branscher får högre kostnadsökningar än industrin riskerar vi en löne- och inflationsspiral som urholkar konkurrenskraften vilket kan få följder som företagsutslagning, ökad arbetslöshet, sämre konkurrenskraft och sämre reallöneutveckling.

HRF har yrkat på löneökningar som innebär att kostnadsökningarna inom avtalsområdet skulle landa betydligt högre än 6,5 procent. Även tidigare år har HRF yrkat på lönehöjningar som har överskridit märket men har då accepterat att det sker avräkningar så att avtalsvärdet/kostnadsökningarna totalt alltid har landat på märket. Detta har emellertid HRF i år framfört att de inte kan acceptera. Det innebär att den ordning som har fungerat på svensk arbetsmarknad i över två decennier skulle komma att brytas och detta är något som varken Visita eller Svenskt Näringsliv kan acceptera.

Det är fortfarande vår förhoppning att nå en överenskommelse innan en eventuell strejk bryter ut.

--

7 april

Konfliktdrabbade medlemsföretag i Visita ersätts till 100 procent efter beslut av Svenskt Näringslivs styrelse

Medlemsföretag inom Visita som kan komma att drabbas av Hotell- och restaurangfackets konfliktvarsel kommer att ersättas till 100 procent för alla direkta skador som konflikten åsamkar det enskilda företaget. Det beslutade Svenskt Näringslivs styrelse idag.

Beslutet motiveras med att Hotell- och restaurangfacketkräver löneökningar över det märke som satts av industrin och därmed hotar den så viktiga industrinormeringen. 

--

6 april

Under onsdagen varslade Hotell- och restaurangfacket om stridsåtgärder. 19 av Visitas medlemsföretag kan omfattas av en strejk som i så fall träder i kraft den 19 april klockan 06.00. Alla de varslade företagen har kontaktats av Visita. Det är dock Visitas förhoppning att kunna få till stånd ett avtal utan att strejken bryter ut.

Nyhetsbrev skickat den 5 april om varsel >

--

5 april

Idag har Hotell- och restaurangfacket varslat om stridsåtgärder mot Visitas medlemsföretag. Visita anser att grunden till stridsåtgärderna är ett direkt hot mot den svenska modellen, mot jobb och integration och därmed mot svensk ekonomi.

HRF:s varsel hot mot svensk ekonomi >

HRF-varslet hotar svenska modellen >
Arbetsmarknadsnytt

4 april

Förhandlingarna fortsätter under tisdagen och vi har fortsatt förhoppning att snart kunna sluta ett avtal med HRF.

--

3 april

Förhandlingarna fortsätter

Under söndagen fortsatte vi avtalsförhandlingarna med HRF. På söndagskvällen ajournerades förhandlingarna och de återupptas igen idag på förmiddag.

Det är vår förhoppning att inom kort ha slutit ett avtal.

--

31 mars

Slutskede i avtalsförhandlingarna

Nu går vi in i slutskedet av avtalsförhandlingarna. Under fredagen slöt Industrin avtal och satte kostnadstaket på 6,5 procent över tre år. Det är högt i förhållande till de låga marginalerna i besöksnäringen, men nu har vi åtminstone ett tak att förhålla oss till.

Vi har under hela avtalsrörelsen haft en konstruktiv dialog med HRF och vi har goda förhoppningar om att snart sluta avtal. Det finns i dagsläget inga indikationer på en konflikt. På söndag träffar vi HRF igen. Då återupptar vi förhandlingarna.

Fackliga aktiviteter på arbetsplatsen
Trots att det inte finns några indikationer på konflikt får vi många frågor från er om fackets aktiviteter på arbetsplatserna. Då är det viktigt att ni vet att facket inte får ha informationsmöten och liknande på arbetsplatsen om det handlar om förberedelser för en eventuell strejk. Du som arbetsgivare har rätt att neka tillträde till lokalerna för sådana aktiviteter.

Du som arbetsgivare kan dessutom ta ner alla eventuella anslag som facket har satt upp.

Med det sagt vill jag återigen vara tydlig med att det inte finns några indikationer på att det kommer uppstå någon konflikt säger Antje Dedering, förhandlingschef Visita

--

31 mars

Märket är för högt med tanke på våra medlemmars mycket låga marginaler. De har redan drabbats av kostnadshöjningar på 3,5 procent, på grund av regeringens tredubbling av arbetsgivaravgifter för unga. Men nu har vi ett märke att förhålla oss till och kan fortsätta våra förhandlingar på söndag som planerat, säger Visitas vd Eva Östling.

--

Frågor och svar:

 • Finns det risk för att det blir konflikt?
  - Vi har inga indikationer på att det är en konflikt på gång. Vi förhandlar just nu med Hotell- och restaurangfacket. 

  Kollektivavtalet löper ut nu på fredag, d v s den 31 mars 2017, och vår förhoppning är att vi ska ha ett avtal klart då. Vår webb uppdateras löpande så gå gärna in och titta regelbundet. I de fall det skulle bli frågan om en konflikt kommer berörda företag att kontaktas omgående och information kommer självklart också att läggas ut här. 

 • När kommer kollektivavtalet vara klart? 
  - Det går inte att säga men vår förhoppning är att avtalet är klart den 31 mars 2017 då det löper ut.

 • När får jag information om årets lönerevision?
  - Så snart avtalsförhandlingarna är klara kommer vi att publicera information om det nya avtalet.

 • Hur lång avtalsperiod kommer det att bli?
  - Det vet vi först när förhandlingarna är klara.

 --

Rapporter

 

<< Tillbaka