Visitas utbildningar, stipendier, bidrag och kompetensverktyg

Under respektive kategoribox hittar du information om grundutbildningar inom hotell- och restaurang på gymnasiet, inom yrkeshögskolan samt högskoleutbildningar i Sverige. Likaså information om tävlingar och stipendier. Visitas kurser finns under kategorin VisitaAkademin.

Skolor och utbildningar

Kompetensutveckling och utbildning inom näringen.

Hitta snabbt

Gymnasieutbildning Hemkunskapstävling "Kockduellen"

VisitaAkademin

Här erbjuds de bästa utbildningarna för alla som arbetar inom besöksnäringen.

Hitta snabbt

VisitaAkademins kurser Webbutbildningar

Lärarinformation

För dig som jobbar med att utbilda inom vår bransch.

Kompetensguide

Allt du behöver veta för att hitta och vidareutbilda dina medarbetare.

Hitta snabbt

Vägen till besöksnäringen APL, lärande på arbetsplatsen

Nätverk och ledarskap

Nätverk och program för ledare och talanger i besöksnäringen.

Hitta snabbt

Kulnet mentorprogram Visita Talent

UHR och yrkestävlingar

Besöksnäringens utbildningsråd. Här får du även information om validering och gesäll

Hitta snabbt

Gymnasie-SM Om UHR

Visitas stipendier och bidrag

Läs mer om hur du söker Visitas utbildningsstipendier

Hitta snabbt

Visitas utbildningsstipendium Bidrag till behövande, arbetsoförmögna

Världens jobb

En långsiktig satsning för att locka fler unga till besöksnäringen.

Hitta snabbt

Om Världens jobb Världens jobb kampanjsida