Högre utbildning

Publicerad 7 dec 2015
Dela:
För dig som redan har en gymnasieutbildning och vill vidare i karriären eller för dig som har som mål att vara verksam med större ansvarsområde eller som specialist, exempelvis inom ekonomi eller marknadsföring – finns eftergymnasiala utbildningar inom högskole-och universitetsnivå.

Inom områdena hotell, turism, restaurang och livsmedel finns olika typer av utbildningsmöjligheter vars längd varierar och ges på olika nivåer. För information och inspiration om vilka kurser och program som ges inom eftergymnasiala och högre studier med koppling till besöksnäringen i Sverige och utomlands, se universitets-och högskolerådets (UHR) hemsida.

För hjälp med studiefinansieringen vid högre utbildning inom hotell, turism, restaurang och livsmedel i Sverige eller utomlands, kan lovande unga vuxna söka stipendium hos Visitas Fondförvaltning.

Studiefinansiering för universitets-och högskolestudier går även att söka via CSN, Centrala Studiestödsnämnden. Studiemedlen består av en bidragsdel och en lånedel.