Visitas mentorprogram Kulnet

Publicerad 17 sep 2019
Dela:
Kulnet är ett ettårigt mentorprogram för ledare i besöksnäringen.

Som adept i Kulnet tilldelas du en mentor som stöttar dig i dig i din professionella och personliga utveckling. Du blir en del av ett nätverk och får ta del av inspirerande seminarier och träffar. I ett större perspektiv stärker mentorprogrammet kontakterna mellan etablerade chefer och näringens nya ledare.

Tidigare adepter har haft roller i allt från hovmästare och konferensansvariga till receptionschefer och egenföretagare.

Varför Kulnet?

Du går programmet för att utveckla dig som ledare, få en bättre bild av din egen utveckling samt hitta balansen mellan arbetsliv och privatliv. Kulnets mentorer har stor erfarenhet av att kombinera aktivt arbete med personlig utveckling och alla har en nära koppling till besöksnäringen. De kommer inte att leda dig igenom olika arbetsuppgifter utan finnas där som ett stöd och bollplank som tar sig tid att lyssna och ställa de utvecklande frågorna.

Besöksnäringen är till stora delar en genomgångsbransch. Därför behövs stöd och inspiration för att duktiga ledare ska stanna kvar i näringen och utvecklas. I längden bidrar detta till en ökad professionalisering av branschen och till att besöksnäringen blir mer attraktiv och rustad för framtiden.

Vad förväntas av dig som adept?

Du måste avsätta tid och vara tydlig på din arbetsplats när det gäller ditt deltagande på mentormöten samt planerade inspirationsseminarier och nätverksträffar. Mentorerna ställer upp utan ersättning och det är viktigt att visa respekt för hennes eller hans tid. Hon eller han kommer att ge dig full uppmärksamhet under era möten.

Om du bor utanför Stockholm kommer det att innebära resor till våra möten. Det är viktigt att du kan vara med och att resorna inte blir ett hinder, bland annat eftersom Kulnet ger dig möjlighet att träffa andra i samma situation och skapa långvariga kontakter. De gemensamma träffarna är obligatoriska och ett krav för att få diplom vid avslutningen. Något enstaka förhinder har vi dock förståelse för.

Dialogen och mötena med din mentor är kärnan i programmet och kan ge oerhört mycket. Du bör komma väl förberedd till mötena och ha tänkt igenom det du vill ta upp.

Mentorn finns där för dig oavsett om dina frågor är små eller stora. Du har möjlighet att utnyttja mentorns erfarenheter och kunskap i utvecklingen av ditt eget ledarskap. Förtroende, ärlighet och prestigelöshet i dialogen samt ömsesidig tystnadsplikt gäller. Programmet fokuserar på dig som chef, din utveckling i jobbet och balansen i tillvaron.

Hur ser programmet ut?

Det ettåriga programmet startar i januari och avslutas i slutet på november. Mentorprogrammen bygger på dialogen mellan adepten och mentorn och de flesta träffas 6 – 12 gånger under året. Är det lite längre avstånd används ofta skype och telefon. Tillsammans hittar ni ett arbetssätt som passar er. Fem gånger per år träffas hela nätverket för gemensamma nätverksträffar kvällstid. Adepterna ses också för tre arbetsluncher fördelade över året. 

Kriterier för att kunna söka
  • Du har en befattning där du har ett medarbetarbetaransvar
  • Du har en uttalad vilja att utvecklas i ditt ledarskap
  • Du bör ha minst två års chefserfarenhet alt. är relativt ny som chef men har flerårig erfarenhet från branschen.
  • Din arbetsgivare är medlem i Visita
Vad kostar det?

Deltagaravgiften är 18 000 kronor plus moms. Avgiften täcker arvoden för föreläsare, konferenslokaler, mat och mentorernas reseersättning till nätverksträffarna.


Ansök till Kulnet 2020 här>

Sista ansökningsdag till Kulnet 2020 är 30 november 2019

Har du frågor och är nyfiken på att söka till 2020, kontakta Caroline Rådestad 08-762 74 40, caroline.radestad@visita.se 

Sagt om Kulnet

”Min ambition och tanke när jag började Kulnet var att jag ville analysera mitt eget arbete samt mitt chef- och ledarskap ur ett helikopterperspektiv, att få hjälp att zooma ut och se på utmaningar från nya perspektiv. Det har jag verkligen fått och jag tycker att det har gjort mig till en bättre chef och ledare, vilket var målet jag satte mig i början av året. ” – Frida Blomqvist Landvetter Airport Hotel (adept 2016)

Bild på Caroline Rådestad

Caroline Rådestad

Samordnare högre utbildning

Administrerar Visita Fondförvaltning och bevakar frågor om högre utbildning.

08-762 74 40

caroline.radestad@visita.se