Mer om Kulnet

Publicerad 5 sep 2018
Dela:
Kulnet är ett ettårigt mentorprogram för ledare i besöksnäringen och drivs av Visita

Syftet med programmet är att bidra till den personliga utvecklingen så att man kan växa i sin ledarroll. I ett större perspektiv ska mentorprogrammet stärka kontakterna mellan etablerade chefer och näringens nya ledare.

Tidigare adepter har haft roller i allt från hovmästare och konferensansvariga till receptionschefer och egenföretagare.

Varför Kulnet?

Du går programmet för att utveckla dig som ledare, få en bättre bild av din egen utveckling samt hitta balansen mellan arbetsliv och privatliv. Kulnets mentorer har stor erfarenhet av att kombinera aktivt arbete med personlig utveckling och alla har en nära koppling till besöksnäringen. De kommer inte att leda dig igenom olika arbetsuppgifter utan finnas där som ett stöd och bollplank som tar sig tid att lyssna och ställa de utvecklande frågorna.

Besöksnäringen är till stora delar en genomgångsbransch. Därför behövs stöd och inspiration för att duktiga ledare ska stanna kvar i näringen och utvecklas. I längden bidrar detta till en ökad professionalisering av branschen och till att besöksnäringen blir mer attraktiv och rustad för framtiden.

Vad förväntas av dig som adept?

Du måste avsätta tid och vara tydlig på din arbetsplats när det gäller ditt deltagande på mentormöten samt planerade inspirationsseminarier och nätverksträffar. Mentorerna ställer upp utan ersättning och det är viktigt att visa respekt för hennes eller hans tid. Hon eller han kommer att ge dig full uppmärksamhet under era möten.

Om du bor utanför Stockholm kommer det att innebära resor till våra möten. Det är viktigt att du kan vara med och att resorna inte blir ett hinder, bland annat eftersom Kulnet ger dig möjlighet att träffa andra i samma situation och skapa långvariga kontakter. De gemensamma träffarna är obligatoriska och ett krav för att få diplom vid avslutningen. Något enstaka förhinder har vi dock förståelse för.

Dialogen och mötena med din mentor är kärnan i programmet och kan ge oerhört mycket. Du bör komma väl förberedd till mötena och ha tänkt igenom det du vill ta upp.

Mentorn finns där för dig oavsett om dina frågor är små eller stora. Du har möjlighet att utnyttja mentorns erfarenheter och kunskap i utvecklingen av ditt eget ledarskap. Förtroende, ärlighet och prestigelöshet i dialogen samt ömsesidig tystnadsplikt gäller. Programmet fokuserar på dig som chef, din utveckling i jobbet och balansen i tillvaron.

Hur ser programmet ut?

Det ettåriga programmet startar i januari och avslutas i slutet på november. Mentorprogrammen bygger på dialogen mellan adepten och mentorn och de flesta träffas 6 – 12 gånger under året. Är det lite längre avstånd används ofta skype och telefon. Tillsammans hittar ni ett arbetssätt som passar er. Fem gånger per år träffas hela nätverket för gemensamma nätverksträffar kvällstid. Adepterna ses också för tre arbetsluncher fördelade över året. 

Kriterier för att kunna söka

  • Du har en befattning där du har ett medarbetarbetaransvar
  • Du har en uttalad vilja att utvecklas i ditt ledarskap
  • Du bör ha minst två års chefserfarenhet alt. är relativt ny som chef men har flerårig erfarenhet från branschen.
  • Din arbetsgivare är medlem i Visita

 

Vad kostar det?

Deltagaravgiften är 18 000 kronor plus moms. Avgiften täcker arvoden för föreläsare, konferenslokaler, mat och mentorernas reseersättning till nätverksträffarna.

 

Sista ansökningsdag är 15 november men ansökningar behandlas löpande, så sök så snart som möjligt! Platserna kan komma att fyllas upp innan sista ansökningsdag passerat. 

Vid frågor, kontakta Virpi Hagberg 08-762 74 18, epost v.hagberg@visita.se