Validering - från kunskap baserad på erfarenhet till formell kunskap

Publicerad 26 jun 2017
Dela:
Många inom hotell- och restaurangbranschen saknar formella papper på sin kunskap. Att omvandla den här erfarenhetsbaserade kunskapen till formell kunskap kallas validering.

Om validering och hur det går till

Snabbspår för nyanlända

Snabbspåret är regeringens satsning på att få ut nyanlända i arbete. I samarbete med Arbetsförmedlingen validerar nu UHR nyanlända med kockerfarenhet enligt den modell som vi på Visita arbetat fram tillsammans med Hotell- och restaurangfacket HRF.