APL - praktik

Publicerad 14 jul 2016
Dela:
Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd

En elev ska ha en handledare på arbetsplatsen som har nödvändiga kunskaper och som i övrigt bedöms vara lämplig.

Läraren lägger tillsammans med handledaren upp en plan för vilket lärande som kan ske på arbetsplatsen och hur lärandet ska bedömas och återkopplas.

Planeringen av det arbetsplatsförlagda lärandet kan med fördel ske i samråd med det lokala programrådet som ska finnas för gymnasieskolans nationella program.

http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl

Dagens elever är framtidens medarbetare och de kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba med. Då är det viktigt att de blivit inspirerade och fått en inblick i hur branschen ser ut. 

Läs mer om APL hos Skolverket. "Från skola till arbetsliv"