Utbildningsvägar inom besöksnäringen

Publicerad 20 aug 2018
Dela:
Du som arbetsgivare är viktig och har ansvar även för morgondagens medarbetare. Prao-, APL (praktik)- och lärlingsutbildning är tre möjligheter för oss som arbetsgivare att sätta ett gott exempel och höja statusen för våra yrken. Här har vi sammanställt tips och information kring utbildningsvägar inom besöksnäringen.
Gymnasial lärling
Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram.

Du har ett unikt tillfälle att påverka och att höja statusen och intresset för din bransch, då eleven som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan går minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Kanske blir en lärling din nästa rekrytering? Här kan du läsa hur det går till eller  läs mer om lärlingsutbildning på Skolverkets webbplats > 

Ersättning till arbetsgivaren - lärlingsbidrag

Som arbetsgivare kan du få bidrag för att ta emot lärlingar. Det finns inga bestämmelser för hur du ska använda bidraget, men det är förstås positivt om bidraget används för att främja elevens utbildning.

Utbildningskontrakt

Vid gymnasial lärlingsutbildning är det obligatoriskt att upprätta ett skriftligt utbildningskontrakt för varje elev och arbetsplats.

Yrkeshögskola, YH

För den som redan har en gymnasieutbildning och vill vidare i karriären eller för en medarbetare som har som mål att ha ett större ansvar som köksmästare, sommelier eller specialist, exempelvis inom ekonomi eller marknadsföring, finns eftergymnasiala utbildningar inom yrkeshögskolan.

Läs mer här >

Lärande på arbetsplats, LIA

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats.

Yrkeshögskolan innehåller skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet, och de allra flesta utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det kallas för Lärande i arbete (LIA).

På en LIA-arbetsplats utbildas studenten i skarpt läge. Under handledning får du vidareuteckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Gesäll och mästarbrev är bevis på yrkeskunnande
Gesällbrevet är ett bevis på att en hantverkare uppfyller kraven på yrkeskunnande inom sin bransch.

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke. En kvalitetsgaranti både för hantverkarens kunder och för de företag som vill anställa. 

Mer om gesällbrevet, Sveriges Hantverksråd >

Validering - från kunskap baserad på erfarenhet till formell kunskap
Många inom hotell- och restaurangbranschen saknar formella papper på sin kunskap. Att omvandla den här erfarenhetsbaserade kunskapen till formell kunskap kallas validering.

Om validering och hur det går till > 

Snabbspår för nyanlända

Snabbspåret är regeringens satsning på att få ut nyanlända i arbete. I samarbete med Arbetsförmedlingen validerar nu UHR nyanlända med kockerfarenhet enligt den modell som vi på Visita arbetat fram tillsammans med Hotell- och restaurangfacket HRF.

Hitta branschens framtid

Samverkan med skolor

Möjligheterna att påverka utbildningen i den riktning som du som företagare önskar är flera. Här är några exempel på vad du kan göra.

  1. Som ledamot i det lokala programrådet. Kontakta närmaste skola.Möjligheterna att påverka utbildningen i den riktning som du som företagare önskar är flera.                 
    Läs mer på  http://uhr.nu/utbildningsfragor/
  2. Delta som representant för din bransch på skolans öppna hus. Där finns möjlighet att påverka föräldrar genom att visa upp alla yrken vi erbjuder

  3. Delta i uppstartsveckor när skolorna tar emot nya elever. Att välkomna eleverna till branschen får dem att känna en branschtillhörighet redan i skolan.

  4. Erbjuda studiebesök där eleverna kan få motivation att jobba ännu hårdare i skolan.

  5. Ju mer kvalitetstid eleverna tillbringar ute i arbetslivet under gymnasietiden, desto bättre förberedda är de för ett yrkesliv.

  6. Gästspel. Alla skolor välkomnar gästföreläsare och ”gästlärare” som inspiratörer.

  7. Erbjud lärare kompetensutveckling på ditt företag.

  8. Erbjud sommarjobb

APL (praktik)

 

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd

En elev ska ha en handledare på arbetsplatsen som har nödvändiga kunskaper och som i övrigt bedöms vara lämplig.

Läraren lägger tillsammans med handledaren upp en plan för vilket lärande som kan ske på arbetsplatsen och hur lärandet ska bedömas och återkopplas.

Planeringen av det arbetsplatsförlagda lärandet kan med fördel ske i samråd med det lokala programrådet som ska finnas för gymnasieskolans nationella program.

Dagens elever är framtidens medarbetare och de kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba med. Då är det viktigt att de blivit inspirerade och fått en inblick i hur branschen ser ut. 

Mer om APL hos Skolverket. "Från skola till arbetsliv" 

Handledarutbildning

En gratis utbildning för dig som tar emot praktikanter.

Läs mer och se en förklarande film >

Prao
En eller flera perioder under högstadiet är det dags för prao. Det är oftast första kontakten en elev har med det riktiga arbetslivet. En möjlighet för dem att lära sig hur ett jobb fungerar. Och en möjlighet för oss som arbetsgivare att inspirera dem till att välja vår väg i gymnasievalet.

33 % av eleverna uppgav att praktik/prao spelade in när Svenskt Näringsliv gjorde en undersökning (2016), om vad eleverna upplevt att de haft mest nytta av när de skulle välja gymnasieprogram.

Praohandbok

Läs handboken ”Prao i praktiken” så får du ett försprång i kampen om kompetensen. Eller se Svenskt Näringslivs film med goda tips till arbetsgivare, ungdomar och lärare.

Hur attraherar du rätt kompetens?
Vad är en attraktiv arbetsgivare och vad kan du göra för att attrahera och behålla dina medarbetare?

I maj 2017 genomförde företaget Universum, på Visitas uppdrag, en undersökning bland över 2 000 yrkesverksamma och studenter inom besöksnäringen, kring vad som kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. I den här pdf:en kan du läsa hur både studenter och yrkesverksamma i besöksnäringen svarat om vad som är viktigast för dem i valet av arbetsgivare.

Vad attraherar dina medarbetare? >

VisitaAkademin är ett samarbete mellan SCR, SLAO och Visita

Vi erbjuder de bästa utbildningarna för alla som arbetar inom turism och besöksnäringen. Syftet med samarbetet är att bättre företräda branschens intressen och att hävda oss i konkurrensen.

Genom att samla alla kurser på ett ställe kan vi kvalitetssäkra utbildningar, bredda och säkra kompetensen i branschen, skapa nätverk och optimera kostnader.

Här hittar du kursinformation och mycket annat: http://www.visitaakademin.se/ 
Bild på Kersti Wittén

Kersti Wittén

Specialist utbildningsfrågor

Gymnasium, programråd, tävlingar, Yrkesnämnden.

08-762 74 62

kersti.witten@visita.se