Yrkeshögskola – eftergymnasiala utbildningar

Publicerad 15 jul 2016
Dela:
För den som redan har en gymnasieutbildning och vill vidare i karriären eller för en medarbetare som har som mål att ha ett större ansvar som köksmästare, sommelier eller specialist, exempelvis inom ekonomi eller marknadsföring, finns eftergymnasiala utbildningar inom yrkeshögskolan.

Utbildningar

Inom områdena hotell, turism, och restaurang finns olika typer av utbildningsmöjligheter vars längd varierar och ges på olika nivåer. För bättre koll på utbildningarna och vad de innehåller, se Yrkeshögskolans hemsida

 Lärande i arbete, LIA

Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. En utbildning i skarpt läge helt enkel. Läs mer om LIA hos Yrkeshögskolan >

Ledningsgrupp med branschrepresentanter

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är via ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens. Om ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan> 

Stipendium – studiefinansiering genom Visita Fondförvaltning

För den som vill studera vidare inom besöksnäringen finns möjlighet till studiefinansiering genom Visita Fondförvaltnings stiftelser. Två gånger om året delar Visita ut stipendier till personer som påbörjat sin utbildning inom yrkeshögskola (YH), högskola eller universitet för finansiering av studiekostnader. 

Om våra stipendier

Yrkeshögskoleexamen

Yrkeshögskoleutbildningar som är på minst ett år, kan avslutas med en examen. 
Om examen och utbildningsbevis via Yrkeshögskolan