Handledarguide för att ta emot praktikanter

Publicerad 8 jun 2017
Dela:
Ditt företag har säkert någon gång tagit emot en gymnasieelev. Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska ta emot dem på bästa sätt och vad gymnasieskolan förväntar sig.

Det är viktigt att vi i branschen gör ett gott intryck så att eleverna trivs och vill fortsätta att arbeta och utbilda sig inom besöksnäringen. Elever på gymnasieskolan har arbetsplatsförlagt lärande (apl) om minst 15 veckor utspridd på 3 år. Detta motsvarar en stor del av elevernas utbildning i yrkesämnena. 

Skolverkets nationella handledarutbildning - ett nytt stöd för dig

Du som tar emot elever från gymnasieskola på APL eller arbetar med gymnasielärling kan ta del av Skolverkets nationella handledarutbildning

Information om vad de olika utbildningsformerna innebär:

Bild på Kersti Wittén

Kersti Wittén

Specialist utbildningsfrågor

Gymnasium, programråd, tävlingar, Yrkesnämnden.

08-762 74 62

kersti.witten@visita.se