Yrkeshögskola (YH)

Publicerad 7 dec 2015
Dela:
För dig som redan har en gymnasieutbildning och vill vidare i karriären eller för dig som har som mål att vara verksam med större ansvarsområde eller som specialist, exempelvis inom ekonomi eller marknadsföring – finns eftergymnasiala utbildningar inom yrkeshögskolan (YH).

Inom områdena hotell, turism, restaurang och livsmedel finns olika typer av utbildningsmöjligheter vars längd varierar och ges på olika nivåer. 

För information och inspiration om vilka kurser och program som ges inom eftergymnasiala och högre studier med koppling till besöksnäringen i Sverige och utomlands, se yrkeshögskolans hemsida.

 

YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt

Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen. Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete.

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan.

Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

 

För hjälp med studiefinansieringen vid YH-utbildning inom hotell, turism, restaurang och livsmedel i Sverige eller utomlands, kan lovande unga vuxna söka stipendium hos Visitas Fondförvaltning.

Studiefinansiering för studier inom yrkeshögskolan går även att söka via CSN, Centrala Studiestödsnämnden, www.csn.se. Studiemedlen består av en bidragsdel och en lånedel.