Yrkeshögskola (YH) - eftergymnasiala utbildningar

Publicerad 12 sep 2018
Dela:
För dig som redan har en gymnasieutbildning och vill vidare i karriären eller för dig som har som mål att vara verksam med större ansvarsområde eller som specialist, exempelvis inom ekonomi eller marknadsföring – finns eftergymnasiala utbildningar inom yrkeshögskolan (YH).

Inom områdena hotell, turism, restaurang och livsmedel finns olika typer av utbildningsmöjligheter vars längd varierar och ges på olika nivåer. 

För information och inspiration om vilka kurser och program som ges inom eftergymnasiala och högre studier med koppling till besöksnäringen i Sverige och utomlands, se yrkeshögskolans hemsida.


YH-utbildningarna är från ett halvår långa (100 YH-poäng) och uppåt

Om YH-utbildningen är ett år lång kan den avslutas med en yrkeshögskoleexamen. Om YH-utbildningen är två år eller längre kan den avslutas med en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Utbildningen måste då också innehålla minst 25 procent LIA (Lärande i arbete) och ett examensarbete.

Yrkeshögskolan samlar eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan.

Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov.

För hjälp med studiefinansieringen vid YH-utbildning inom hotell, turism, restaurang och livsmedel i Sverige eller utomlands, kan lovande unga vuxna söka stipendium hos Visitas Fondförvaltning.

Studiefinansiering för studier inom yrkeshögskolan  går även att söka via CSN, Centrala Studiestödsnämnden, www.csn.se. Studiemedlen består av en bidragsdel och en lånedel.

För den som redan har en gymnasieutbildning och vill vidare i karriären eller för en medarbetare som har som mål att ha ett större ansvar som köksmästare, sommelier eller specialist, exempelvis inom ekonomi eller marknadsföring, finns eftergymnasiala utbildningar inom yrkeshögskolan.

Utbildningar

Inom områdena hotell, turism, och restaurang finns olika typer av utbildningsmöjligheter vars längd varierar och ges på olika nivåer. För bättre koll på utbildningarna och vad de innehåller, se Yrkeshögskolans hemsida > 

Lärande i arbete, LIA

Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. En utbildning i skarpt läge helt enkel. Läs mer om LIA hos Yrkeshögskolan >

Ledningsgrupp med branschrepresentanter

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är via ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens. Om ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan> 

Yrkeshögskoleexamen

Yrkeshögskoleutbildningar som är på minst ett år, kan avslutas med en examen. 
Om examen och utbildningsbevis via Yrkeshögskolan 

Stipendium – studiefinansiering genom Visita Fondförvaltning

För den som vill studera vidare inom besöksnäringen finns möjlighet till studiefinansiering genom Visita Fondförvaltnings stiftelser. Två gånger om året delar Visita ut stipendier till personer som påbörjat sin utbildning inom yrkeshögskola (YH), högskola eller universitet för finansiering av studiekostnader. 

Om våra stipendier > 

 

 

Bild på Kersti Wittén

Kersti Wittén

Specialist utbildningsfrågor

Gymnasium, programråd, tävlingar, Yrkesnämnden.

08-762 74 62

kersti.witten@visita.se