Yrkesvux

Publicerad 12 sep 2018
Dela:
Yrkesvux är en yrkesutbildning för vuxna och målet är att samtliga utbildningar ska leda till arbete inom olika bristyrken, till exempel inom besöksnäringen. Utbildningen kan genomföras som lärlingsutbildning.

Utbildningarna:

• Sker inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen
• Finansieras av statsbidrag
• Är avgiftsfria för studenterna och ger rätt till studiestöd från CSN.

Eftersom en del av utbildningen är förlagd till arbetsplatser innebär yrkesvux en utmärkt möjlighet för företag inom besöksnäringen att knyta ambitiösa människor till sin verksamhet och ge fler chansen att arbeta inom vår näring.

Då yrkesvux sker inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen varierar det från kommun till kommun vilka utbildningar som erbjuds. I många kommuner anordnas utbildningar inom bristyrken i besöksnäringen, men det gäller inte i alla och innehållet och upplägget varierar. Visita anser att utbildningen skall innehålla yrkeskurserna från gymnasiet och avslutas med en validering (gesäll).

För att få veta vad som gäller i den kommun du är verksam i rekommenderas därför en kontakt med kommunen (ofta utbildnings- eller arbetsmarknadsförvaltningen). Det är också de som behöver kontaktas om du vill vara med och starta upp en utbildning eller påtala behovet av utbildningar inom besöksnäringen.

Ett exempel på lyckat samarbete mellan kommunen och besöksnäringen har skett i Stockholms stad. Där har kommunen avsatt medel för 45 extra platser för kockutbildningar. Medlemsföretag i Visita har varit med och tagit fram innehållet i utbildningen, vilket bland annat inneburit att hela 75 procent av undervisningen sker ute på arbetsplatser. För att öka möjligheten till anställning efter utbildningen har Visitas medlemsföretag även varit med i urvalsprocessen av elever.

Bild på Kersti Wittén

Kersti Wittén

Specialist utbildningsfrågor

Gymnasium, programråd, tävlingar, Yrkesnämnden.

08-762 74 62

kersti.witten@visita.se