UHR och yrkestävlingar

Publicerad 3 sep 2018
Dela:
Visita och Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR), arbetar för att utbildningar som riktar sig mot vår näring ska hålla en hög standard och leda till arbete. UHR består av parter från Visita, HRF, Unionen och KFO.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR) har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Med UHRs samlade kompetens arbetar besöksnäringens utbildningsråd för att höja branschutbildningarnas status. UHR driver att utbildningarna inom hotell- och restaurangbranschen ska prioriteras och hålla hög kvalitet.

Vi följer och påverkar utvecklingen av hotell- och restaurangprogrammen inom gymnasieskolan på olika sätt, bland annat genom att medverka i de nationella och lokala programråden och anordna riksstudiedagar för lärare och rektorer. UHR deltar med tävlande i Euroskills och Worldskills Competition.

Validering

Som arbetsgivare kan du använda hotell- och restaurangbranschens validering för att synliggöra de kompetenser som är centrala för yrket kock eller servering när du rekryterar. Du kan validera vid rekrytering, av befintlig personal eller i samarbete med Arbetsförmedlingen. Läs mer om vad valideringen innebär på UHR:s webbplats.

 

För information om vilka gymnasieskolor i landet som erbjuder Restaurang-och Livsmedelsprogram samt Hotell-och Turismprogram, se Skolverkets gymnasieinformation.