VisitaAkademin är ett samarbete mellan SCR, SLAO och Visita

Publicerad 12 okt 2018
Dela:
Vi erbjuder de bästa utbildningarna för alla som arbetar inom turism och besöksnäringen. Syftet med samarbetet är att bättre företräda branschens intressen och att hävda oss i konkurrensen. Genom att samla alla kurser på ett ställe kan vi kvalitetssäkra utbildningar, bredda och säkra kompetensen i branschen, skapa nätverk och optimera kostnader.

Här hittar du kursinformation och mycket annat: http://www.visitaakademin.se/ 

 

Arbetsrätt – en webbaserad pilotutbildning för Visitas medlemmar

VisitaAkademin har tagit fram en pilotutbildning inom ämnesområdet arbetsrätt. Syftet med webbutbildningen är att du snabbt och lätt  kan lära dig mer om de vanligaste frågorna inom arbetsrätt. VisitaAkademins utbildningar är utformade för att underlätta din vardag på arbetet.

Syftet med webbutbildningen är också att du som medlem ska kunna påverka framtida utbildningars utformning och innehåll. Beroende på efterfrågan är tanken att fler utbildningar ska erbjudas i webbformat.  

Denna pilot är kostnadsfri men du måste logga in på sidan

Webbutbildningen finns med svensk och engelsk text.
This course is available with Swedish and English subtitles.

Vi har valt att göra piloten inom ett av de mest efterfrågade ämnesområdena, arbetsrätt. Utbildningen har sex kursmoduler, de bygger på några av de vanligaste frågorna som arbetsrättsjuristerna får på jouren. Modulerna är inte beroende av varandra, du kan med andra ord göra dem var och en för sig. 

Därför är dina synpunkter på detta nya utbildningsformat viktiga. I slutet av varje modul finns en utvärdering som vi skulle uppskatta om du besvarar.

Varje kursmodul är indelat i tre steg:

  • Huvudfrågan presenteras och besvaras

  • Sammanfattning

  • För mer information och övrigt. Här ligger även utvärderingen.

    Denna kurs finns med Svensk och Engelsk text.
    This course is available with Swedish and English subtitles.

Till webbutbildningen i Arbetsrätt >

Här kan du läsa om en skräddarsydd utbildningslösning >

Håll dig uppdaterad med Visitas nyhetsbrevPrenumerera här.

Bild på Virpi Hagberg

Virpi Hagberg

Kursansvarig.

Ansvarar för och administrerar Kulnet mentorprogram och VistaAkademins kurser.

08-762 74 18

v.hagberg@visita.se