Bidrag till behövande och/eller arbetsoförmögna

Publicerad 20 sep 2019
Dela:
Visita stiftelser delar ut bidrag till behövande som varit verksamma i hotell-och restaurangbranschen. Tillhör du målgruppen som behövande enligt våra stiftelser och skatteverkets ställningstaganden – kan du söka bidrag från oss.

Vem har rätt att söka?

Förutom kravet på arbetslivserfarenhet i minst trå år på heltid från den enskilda hotell- och/eller restaurangnäringen följer vi Skatteverkets praxis som tillämpas vid bedömning av ansökningar av tillfälliga ekonomiska bidrag. Exempelvis ska den som söker bidrag räknas som ekonomiskt behövande vilket för närvarande innebär att sökandes årsinkomst inte får överstiga 178 000 kr och sökandes nettoförmögenhet d v s samlade tillgångar, inte får överstiga ett basbelopp vilket för 2016 är 44 300 kr. Det tas även hänsyn till maka/make/sambo och ev. hemmavarande barns inkomst.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Ansökningsblankett för att söka bidrag laddas ner här - Bidragsansokan

Vad ska kompletteras till ansökningsblanketten?

  • Ett kort brev som sammanfattar och beskriver din situation och behovet av bidrag
  • Ett personbevis av typen ”Bankärende”. Blanketten beställs genom Skatteverket
  • Kopior av intyg som visar på arbetsoförmögenhet i förekommande fall
  • Kopior på senaste inkomstdeklarationen, inklusive specifikationen, för både sökanden och eventuell sammanboende, maka/make eller hemmavarande vuxet barn. Se bildexempel på vad som avses nedan
  • Kopia på eventuell annat dokument som kan vara relevant för bedömningen
  • Kopior på arbetsbetyg, arbetsgivarintyg, anställningsbevis eller liknande som styrker verksamhet i branschen i minst 3 år på heltid

 

Bidragsansökningar behandlas fyra gånger om året och eventuellt beviljat belopp betalas ut månaden efter beslutsdatumet. Ansökan skickas till Visita Fondförvaltning, box 3546, 103 69 Stockholm.

Bild på Caroline Rådestad

Caroline Rådestad

Samordnare högre utbildning

Administrerar Visita Fondförvaltning och bevakar frågor om högre utbildning.

08-762 74 40

caroline.radestad@visita.se