Auktorisation 2017

Publicerad 2 mar 2017
Dela:
Auktorisationshandlingar för 2017 års auktorisation av turistinformationer och turistcenter (TIC).

Auktorisationshandlingar skickas direkt till de turistbyråer som varit auktoriserade 2016.

Kostnad för 2017 års auktorisation (följer KPI, basmånad november)

  • 3 553 kr/år för helårsöppet turistcenter [Tourist Center]
  • 3 137 kr/år för helårsöppen Turistinformation [Tourist Information]
  • 1 670 kr/år för säsongsöppen Turistinformation [Tourist Information]

Branschmedlemskap i Visita

För att auktorisation ska kunna erhållas krävs att turistinformationens/turistcentrets ägare är medlem i Visita.

Turistinformationens/turistcentrets ägare (kommun, bolag, förening, stiftelse eller firma) tecknar medlemskapet.

Endast ett medlemskap behöver tecknas om ägaren driver flera turistinformationer/turistcenter.

Årsavgiften för branschmedlemskapet är f n 2 988 kr exkl. moms + 0,2 % av lönesumman för turistinformationens/turistcentrets medarbetare (exkl. sociala avgifter).

Branschmedlemskap i Visita medför inte anslutning till Visitas kollektivavtal eller till föreningen Svenskt Näringsliv. 

Ansök om branschmedlemskap i Visita här >

 

Turistinformations- och turistcenterskyltar (i-skyltar) 

i-skyltar och märken kan beställas av:
Turistbyråshopen, tel 08-712 51 06, www.tbshopen.se.
Original kan också erhållas i elektronisk form direkt från Visita/Svensk Klassificering: Kontakta Eva Nordqvist, 08-762 74 16, info@sveklass.se.