Om ditt medlemskap i Visita

Publicerad 1 aug 2019
Dela:
Här får du svar på de vanligaste frågorna rörande ditt medlemskap i Visita.

Som medlem har tillgång till flera fördelaktiga medlemsförmåner

Om du inte hittar svaret på det du söker kontakta marknadsavdelningen.

Håll dig uppdaterad med Visitas nyhetsbrev. Prenumerera här.

Visitas nyhetsbrev

Försäljning, överlåtelse och bolagsändring

Vid en försäljning kan den nya ägaren välja att överta medlemskapet i samband med köpet. Överlåtaren slipper då uppsägningstiden på tre månader. En särskild överlåtelseblankett ska fyllas i av både säljare och köpare. Fyll i överlåtelseblankett här. Blanketten kan även användas vid byte av bolagsform.

Då ni blev medlemmar i Visita blev ert företag bundet av kollektivavtal. Vi vill uppmärksamma er på att kollektivavtalen enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) fortsätter gälla även efter utträdet. Vid en försäljning/överlåtelse av verksamheten blir förvärvaren i huvudregel bunden av era kollektivavtal. 

Den fortsatta bundenheten av kollektivavtalet medför bland annat att Fora-försäkringarna måste betalas även framöver. Även personer som anställs efter utträdet från Visita måste anmälas till Fora. 

Om ni av någon orsak önskar säga upp kollektivavtalen efter ert utträde ur Visita måste ni själva säga upp kollektivavtalen direkt hos den fackliga organisationen. Detta ska göras skriftligt. Även vid uppsägning upphör dock normalt sett inte kollektivavtalen förrän vid den ursprungliga kollektivavtalsperiodens utgång. 

Vid frågor angående bundenhet av kollektivavtalen vid utträde, vänligen kontakta Visitas arbetsrättsavdelning.

Rapportering av lönesummor

I januari börjar insamlingen av den så kallade medlemsuppgiften. Detta innebär att alla medlemmar* ska rapportera sina fakturagrundande uppgifter till Visita. Detta sköts av Svenskt Näringsliv via AON Hewitt och skickas ut via epost. De uppgifter som medlemsföretagen skall rapportera är lönesummor, antal anställda samt resultat från föregående år.

Medlemsavgiften till Visita och Svenskt Näringsliv debiteras halvårsvis, en faktura skickas i april och den andra kommer i oktober. Har medlemsföretaget inte rapporterat in sina lönesummor för föregående år senast under juni månad kommer den andra fakturan att räknas upp med 20%.

* Företag som är anslutna till Visita via exempelvis SLAO, SCR, STF, Arbetsgivaralliansen har i vissa fall ett begränsat branschmedlemskap där medlemsuppgiften samlas in och avgiften debiteras på annat sätt.

Fakturafrågor

Medlemsavgiften till Visita och Svenskt Näringsliv debiteras halvårsvis, en faktura skickas i april och den andra kommer i oktober.

Information om fakturan finner du via länken Medlemsfaktura här > På sidan 1 ser du en sammanställning av fakturan. På sidan 2 ser du fakturaspecifikation och detaljerad förklaring av varje post.

Har du fler frågor kan du kontakta vår medlemsadministration: medadmin@visita.se, tfn 08-762 74 50.

FORA försäkring för anställda

Läs mer om FORA för anställda här.

Vilande medlemskap

Om du inte har någon verksamhet kvar, men ska starta upp en ny kan du välja att antingen säga upp medlemskapet eller låta det vara kvar för att föras över till din nya verksamhet.

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen. Enligt Visitas stadgar är det tre månaders uppsägningstid. För att avsluta ert medlemskap i Visita behöver vi information som organisationsnummer, företagsnamn och orsak till uppsägning.

Skicka uppsägningen till medadmin@visita.se eller Visita box 3546, 103 69 Stockholm

Vi kommer att bekräfta uppsägningen skriftligen.

Då ni blev medlemmar i Visita blev ert företag bundet av kollektivavtal. Vi vill uppmärksamma er på att kollektivavtalen enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) fortsätter att gälla även efter utträdet. Om ni önskar säga upp kollektivavtalen efter ert utträde ur Visita måste ni själva säga upp kollektivavtalen direkt hos de fackliga organisationerna.

Lägga till en ny arbetsplats

Den nya arbetsplatsen omfattas automatiskt av medlemskapet. Kontakta oss bara med uppgifter om arbetsplatsens namn, kontaktuppgifter och startdatum.

Drivs din nya verksamhet inom en annan juridisk person behöver ni teckna ytterligare ett medlemskap för det bolaget.

Vid frågor kontakta Medlemsadministration

Kollektivavtal vid medlemskap i Visita

Läs mer om vad som gäller för kollektivavtal här.

Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen. Enligt Visitas stadgar är det tre månaders uppsägningstid.

För att avsluta ett medlemskap i Visita behöver vi en skriftlig blankett om uppsägning skickad till oss.

Fyll i blanketten här 

Vi kommer att bekräfta uppsägningen skriftligen.

Då ni blev medlemmar i Visita blev ert företag bundet av kollektivavtal. Vi vill uppmärksamma er på att kollektivavtalen enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) fortsätter gälla även efter utträdet. Även vid en försäljning/överlåtelse av verksamheten blir förvärvaren i huvudregel bunden av era kollektivavtal.

Den fortsatta bundenheten av kollektivavtalet medför bland annat att Fora-försäkringarna måste betalas även framöver. Även personer som anställs efter utträdet från Visita måste anmälas till Fora. 

Om ni av någon orsak önskar säga upp kollektivavtalen efter ert utträde ur Visita måste ni själva säga upp kollektivavtalen direkt hos den fackliga organisationen. Detta ska göras skriftligt. Även vid uppsägning upphör dock normalt sett inte kollektivavtalen förrän vid den ursprungliga kollektivavtalsperiodens utgång. 

Vid frågor angående bundenhet av kollektivavtalen vid utträde, vänligen kontakta Visitas arbetsrättsavdelning, 08 762 74 10.

Medlemsavgift

Som medlem betalar du en årsavgift till Visita och till Svenskt Näringsliv. Avgiften faktureras två gånger per år. Visitas avgift fastställs av årsstämman, där alla betalande medlemmar har rösträtt.

Läs mer här >

Visitas etiska regler och stadgar
I Visitas etiska regler presenteras de regler som speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar.

Ledorden är ärlighet och omtanke - mot gäster, kunder och anställda i en bransch utan svartjobb och skattefiffel.

Visitas etiska regler >

Visitas stadgar >

Juridisk rådgivning

Som medlem i Visita* får du tillgång till rådgivning i arbetsrätt, personalfrågor, arbetstidsregler och schemaläggning. Visitas telefonrådgivning för arbetsgivarfrågor håller öppet alla vardagar hela året. Självklart är det kostnadsfritt för dig som är medlem.

* Företag som är anslutna till Visita via exempelvis SLAO, SCR, STF, Arbetsgivaralliansen har i vissa fall ett begränsat branschmedlemskap som exkluderar arbetsgivartjänster.

På Visita finns även branschjurister som hjälper dig med frågor om livsmedelslagen, alkohollagen, brandskydd, miljö och mycket mer. Du kan även få hjälp när du ska förhandla om ditt hyresavtal med fastighetsägaren.

Kontakta våra arbetsrättsjurister för arbetsgivarfrågor här.

Kontaktinformation till Visitas branschjurister finns här.

Ändra uppgifter i Visitas register

För att ändra exempelvis adress, telefonnummer, kontaktperson, mailadress eller förändringar på era arbetsplatser, kan du skicka ett mail med uppgifterna till vår medlemsadministration:

medadmin@visita.se 

Det går också bra att ringa på nummer 08-762 74 50.

Glöm inte att uppge ert företagsnamn och organisationsnummer eller medlemsnummer.

Ansluten till Svenskt Näringsliv
Alla arbetsgivarmedlemmar i Visita är också anslutna till Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv samordnar och driver frågor av gemensamt intresse för näringslivet med långsiktig opinionsbildning för ett bättre företagsklimat som huvuduppgift, främst frågor rörande lönebildning och kollektivavtal.

Visita är, tillsammans med ett flertal andra arbetsgivarorganisationer, en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringslivs medlemmar är alla företag som är anslutna till någon av medlemsorganisationerna.

Företag som är anslutna till Visita via exempelvis SLAO, SCR, STF, Arbetsgivaralliansen har i vissa fall ett begränsat branschmedlemskap som exkluderar medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Visita-medlemskap för asylboenden

Visitas styrelse har beslutat att medlemskapet i Visita inte påverkas om ett medlemsföretag helt eller delvis ställer om sin logiverksamhet (t ex hotell, vandrarhem, stuguthyrning) till asylboende. Förutsatt att avsikten är att återgå till den ursprungliga verksamheten när behovet av asylboenden minskar. Om medlemsföretaget väljer att lägga asylboendet i t ex ett dotterbolag, kan detta bolag bli medlem i Visita. Däremot kommer inte asylboenden som inte har en medlemskoppling direkt eller indirekt till Visita, att beviljas medlemskap. Styrelsens beslut grundar sig på en tolkning av Visitas stadgar.