Försäljning och överlåtelse

Publicerad 12 apr 2018
Dela:

Vid en försäljning kan den nya ägaren välja att överta medlemskapet i samband med köpet. Överlåtaren slipper då uppsägningstiden på tre månader. En särskild överlåtelseblankett ska fyllas i av både säljare och köpare. 

Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen. Enligt Visitas stadgar är det tre månaders uppsägningstid. För att avsluta ert medlemskap i Visita behöver vi information som organisationsnummer, företagsnamn och orsak till uppsägning.

Skicka uppsägningen till medadmin@visita.se eller Visita box 3546, 103 69 Stockholm

Vi kommer att bekräfta uppsägningen skriftligen.