Försäljning och överlåtelse

Publicerad 2 jul 2018
Dela:

Vid en försäljning kan den nya ägaren välja att överta medlemskapet i samband med köpet. Överlåtaren slipper då uppsägningstiden på tre månader. En särskild överlåtelseblankett ska fyllas i av både säljare och köpare. Fyll i överlåtelseblankett här Blanketten kan även användas vid byte av bolagsform.

Då ni blev medlemmar i Visita blev ert företag bundet av kollektivavtal. Vi vill uppmärksamma er på att kollektivavtalen enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) fortsätter gälla även efter utträdet. Vid en försäljning/överlåtelse av verksamheten blir förvärvaren i huvudregel bunden av era kollektivavtal. 

Den fortsatta bundenheten av kollektivavtalet medför bland annat att Fora-försäkringarna måste betalas även framöver. Även personer som anställs efter utträdet från Visita måste anmälas till Fora. 

Om ni av någon orsak önskar säga upp kollektivavtalen efter ert utträde ur Visita måste ni själva säga upp kollektivavtalen direkt hos den fackliga organisationen. Detta ska göras skriftligt. Även vid uppsägning upphör dock normalt sett inte kollektivavtalen förrän vid den ursprungliga kollektivavtalsperiodens utgång. 

Vid frågor angående bundenhet av kollektivavtalen vid utträde, vänligen kontakta Visitas arbetsrättsavdelning, 08 762 74 10.