Kan jag ha en annan försäkring än FORA för mina anställda?

Publicerad 3 dec 2015
Dela:

Nej*. FORA är en kollektivavtalad försäkring som du blir skyldig att teckna from det datum din verksamhet blir ansluten till kollektivavtal. FORA är framförhandlad mellan Svenskt Näringsliv och LO.

* Om du tecknar annan försäkring är du fortfarande skyldig att teckna FORA.

* Företag som är anslutna till Visita via exempelvis SLAO, SCR, STF, Arbetsgivaralliansen har i vissa fall ett begränsat branschmedlemskap som exkluderar arbetsgivartjänster och kollektivavtal.