Medlemskap vilande

Publicerad 14 dec 2017
Dela:

Om du inte har någon verksamhet kvar, men ska starta upp en ny kan du välja att antingen säga upp medlemskapet eller låta det vara kvar för att föras över till din nya verksamhet.

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen. Enligt Visitas stadgar är det tre månaders uppsägningstid. För att avsluta ert medlemskap i Visita behöver vi information som organisationsnummer, företagsnamn och orsak till uppsägning.

Skicka uppsägningen till medadmin@visita.se eller Visita box 3546, 103 69 Stockholm

Vi kommer att bekräfta uppsägningen skriftligen.

Då ni blev medlemmar i Visita blev ert företag bundet av kollektivavtal. Vi vill uppmärksamma er på att kollektivavtalen enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) fortsätter att gälla även efter utträdet. Om ni önskar säga upp kollektivavtalen efter ert utträde ur Visita måste ni själva säga upp kollektivavtalen direkt hos de fackliga organisationerna.