Rapportering av lönesummor

Publicerad 14 dec 2017
Dela:

I januari börjar insamlingen av den så kallade medlemsuppgiften. Detta innebär att alla medlemmar* ska rapportera sina fakturagrundande uppgifter till Visita. Detta sköts av Svenskt Näringsliv via AON Hewitt och skickas ut via epost. De uppgifter som medlemsföretagen skall rapportera är lönesummor, antal anställda samt resultat från föregående år.

Medlemsavgiften till Visita och Svenskt Näringsliv debiteras halvårsvis, en faktura skickas i april och den andra kommer i oktober. Har medlemsföretaget inte rapporterat in sina lönesummor för föregående år senast under juni månad kommer den andra fakturan att räknas upp med 20%.

* Företag som är anslutna till Visita via exempelvis SLAO, SCR, STF, Arbetsgivaralliansen har i vissa fall ett begränsat branschmedlemskap där medlemsuppgiften samlas in och avgiften debiteras på annat sätt.