Uppsägning av medlemskap

Publicerad 14 dec 2017
Dela:

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen. Enligt Visitas stadgar är det tre månaders uppsägningstid. För att avsluta ert medlemskap i Visita behöver vi information som organisationsnummer, företagsnamn och orsak till uppsägning.

Skicka uppsägningen till medadmin@visita.se eller Visita box 3546, 103 69 Stockholm

Vi kommer att bekräfta uppsägningen skriftligen.

Då ni blev medlemmar i Visita blev ert företag bundet av kollektivavtal. Vi vill uppmärksamma er på att kollektivavtalen enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) fortsätter att gälla även efter utträdet. Om ni önskar säga upp kollektivavtalen efter ert utträde ur Visita måste ni själva säga upp kollektivavtalen direkt hos de fackliga organisationerna.