Uppsägning av medlemskap

Publicerad 20 jun 2018
Dela:

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen. Enligt Visitas stadgar är det tre månaders uppsägningstid.

För att avsluta ett medlemskap i Visita behöver vi en skriftlig blankett om uppsägning skickad till oss.

Fyll i blanketten här 

Vi kommer att bekräfta uppsägningen skriftligen.

Då ni blev medlemmar i Visita blev ert företag bundet av kollektivavtal. Vi vill uppmärksamma er på att kollektivavtalen enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) fortsätter gälla även efter utträdet. Även vid en försäljning/överlåtelse av verksamheten blir förvärvaren i huvudregel bunden av era kollektivavtal.

Den fortsatta bundenheten av kollektivavtalet medför bland annat att Fora-försäkringarna måste betalas även framöver. Även personer som anställs efter utträdet från Visita måste anmälas till Fora. 

Om ni av någon orsak önskar säga upp kollektivavtalen efter ert utträde ur Visita måste ni själva säga upp kollektivavtalen direkt hos den fackliga organisationen. Detta ska göras skriftligt. Även vid uppsägning upphör dock normalt sett inte kollektivavtalen förrän vid den ursprungliga kollektivavtalsperiodens utgång. 

Vid frågor angående bundenhet av kollektivavtalen vid utträde, vänligen kontakta Visitas arbetsrättsavdelning, 08 762 74 10.