Varför blir jag ansluten till Svenskt Näringsliv?

Publicerad 3 dec 2015
Dela:
Alla arbetsgivarmedlemmar i Visita är också anslutna till Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv samordnar och driver frågor av gemensamt intresse för näringslivet med långsiktig opinionsbildning för ett bättre företagsklimat som huvuduppgift, främst frågor rörande lönebildning och kollektivavtal.

Visita är, tillsammans med ett flertal andra arbetsgivarorganisationer, en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringslivs medlemmar är alla företag som är anslutna till någon av medlemsorganisationerna.

Företag som är anslutna till Visita via exempelvis SLAO, SCR, STF, Arbetsgivaralliansen har i vissa fall ett begränsat branschmedlemskap som exkluderar medlemskap i Svenskt Näringsliv.