Ansluten till Svenskt Näringsliv

Publicerad 10 jan 2018
Dela:
Alla arbetsgivarmedlemmar i Visita är också anslutna till Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv samordnar och driver frågor av gemensamt intresse för näringslivet med långsiktig opinionsbildning för ett bättre företagsklimat som huvuduppgift, främst frågor rörande lönebildning och kollektivavtal.

Visita äger, tillsammans med ett flertal andra medlemsorganisationer, Svenskt Näringsliv.