Kollektivavtal och försäkringar

Publicerad 21 dec 2017
Dela:
Som medlem i Visita omfattas ditt företag av kollektivavtalen som träffats mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF, Tjänstemannaförbundet Unionen, Svenska Musikerförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Enligt kollektivavtalen ska försäkringar för företagets anställda tecknas hos Fora (för arbetare) och hos Collectum och FORA (för tjänstemän).

De försäkringar som måste tecknas enligt avtal med HRF: 

  • AFA- försäkringarna

  • Avtalspension SAF-LO

 Vid frågor angående avtalsförsäkringarna och ITP, kontakta FINFA Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för arbetsgivare tfn 010-455 38 00. 

För företag som inte sedan tidigare omfattas av kollektivavtal med PTK förbund bör ITP 1 tecknas för samtliga tjänstemän oavsett den enskilde anställdes födel­seår. ITP 1 är förmånligare än ITP 2 för i stort sett alla företag. Om så önskas kan dock företag begära att få tillämpa ITP 2 för tjänste­män födda 1978 eller tidigare. Födda 1979 eller senare omfattas alltid av ITP 1.

 

Kollektivavtalade försäkringar