Räkna ut medlemsavgiften

Publicerad 12 sep 2018
Dela:
Räkna ut kostnaden för ditt företag att vara medlem i Visita.

Fyll i förra årets utbetalda bruttolön för de anställda, exkl sociala avgifter samt VD/ägares lön, exkl sociala avgifter. Klicka därefter på beräkningsknappen.

2018 är minimiavgiften för medlemskap i Visita och Svenskt Näringsliv 6 584 kr/år exkl. moms.
Vid nystartad verksamhet, skriv in 0 kr i lönesumma och klicka på beräkningsknappen.

Fyll i anställdas lönesumma    kr
Fyll i VD/ägares lönesumma    kr
 
     

ÅRSAVGIFT   kr
Moms   kr

 

Årsavgiften består av

Medlemsavgift Visita   kr
Serviceavgift Visita   kr
Besöksnäringens FoU-fond   kr
Medlemsavgift Svenskt Näringsliv   kr
Serviceavgift Svenskt Näringsliv   kr

Beräkningen gäller endast för företag och koncerner med färre än 250 anställda, eller med en lönesumma under 253,5 miljoner kr.

Är ditt företag ett säsongsföretag, med verksamhet maximalt 6 månader per år, kan du ansöka om säsongsmedlemskap med lägre avgift.

Medlem i Arbetsgivaralliansen, KFS, KFO, SCR, SLAO, STF, och Convenience Stores Sweden kan omfattas av avgiftsavtal med annan kostnad än ovanstående. Är du medlem i någon av dessa organisationer, kontakta oss för mer information.

Bild på Azieb Norevi

Azieb Norevi

Medlemsadministratör

Medlemskap, medlemsavgifter, förmåner, resegaranti, databasutveckling.

08-762 74 50

azieb.norevi@visita.se