Vad innebär medlemskapet?

Publicerad 23 aug 2018
Dela:
Här på sidan och i menyn hittar du svar på de vanligaste frågorna om medlemskapet. Kontakta oss gärna om det är något du undrar över.
Ansluten till Svenskt Näringsliv
Alla arbetsgivarmedlemmar i Visita är också anslutna till  Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv samordnar och driver frågor av gemensamt intresse för näringslivet med långsiktig opinionsbildning för ett bättre företagsklimat som huvuduppgift, främst frågor rörande lönebildning och kollektivavtal.

Visita äger, tillsammans med ett flertal andra medlemsorganisationer, Svenskt Näringsliv

Ingår i medlemskapet
Visita är en arbetsgivar- och branschorganisation.

Arbetsgivardelen består av kollektivavtalen som vi träffar samt den arbetsrättsliga rådgivningen. Våra jurister företräder dig också i förhandlingar.

Har du inte kollektivavtal får du själv ha koll på vad lagstiftningen säger om anställningar, personal osv. Kollektivavtalet ska helt enkelt hjälpa dig att göra rätt som arbetsgivare. Det ger dessutom dina anställda en trygghet.

Som branschorganisation arbetar vi med frågor som rör branschen generellt, vi har t.ex. drivit kampanjen för sänkningen av restaurangmomsen. Vi ser till att du är informerad om lagar och regler och om det sker någon förändring som du måste ta hänsyn till. Du får tidningen Besöksliv 8 gånger per år och vi håller dig informerad via våra nyhetsbrev. Vi vill att det ska vara enkelt för dig, du ska slippa leta efter informationen på egen hand.

I branschdelen av medlemskapet finns också våra branschjurister. De hjälper dig med frågor som rör t.ex. hyresförhandlingar och hyrestvister; kassaregister; personalliggare och serveringstillstånd. De företräder dig också i dessa frågor.

Vi har också ett antal medlemsförmåner som ditt företag kan tjäna pengar på.

Kollektivavtal och försäkringar för anställda - FORA och Collectum

Din verksamhet blir automatiskt ansluten till de kollektivavtal Visita träffat från och med det datum som du blir medlem. Ett kollektivavtal visar att du följer lagar och regler kring anställningar och betalar avtalade försäkringar för dina anställda. Det gör det även enklare för dig att hålla koll på dina rättigheter och skyldigheter.

Som medlem i Visita omfattas ditt företag av kollektivavtalen som träffats mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF, Tjänstemannaförbundet Unionen, Svenska Musikerförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Enligt kollektivavtalen ska försäkringar för företagets anställda tecknas hos FORA (för arbetare) och hos Collectum  (för tjänstemän). 

FORA är en kollektivavtalad försäkring som du blir skyldig att teckna from det datum din verksamhet blir ansluten till kollektivavtal. FORA är framförhandlad mellan Svenskt Näringsliv och LO.

* Företag som är anslutna till Visita via exempelvis SLAO, SCR, STF, Arbetsgivaralliansen har i vissa fall ett begränsat branschmedlemskap som exkluderar arbetsgivartjänster och kollektivavtal.

De försäkringar som måste tecknas enligt avtal med HRF: 

  • AFA- försäkringarna

  • Avtalspension SAF-LO

 Vid frågor angående avtalsförsäkringarna och ITP, kontakta FINFA Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för arbetsgivare tfn 010-455 38 00. 

För företag som inte sedan tidigare omfattas av kollektivavtal med PTK förbund bör ITP 1 tecknas för samtliga tjänstemän oavsett den enskilde anställdes födel­seår. ITP 1 är förmånligare än ITP 2 för i stort sett alla företag. Om så önskas kan dock företag begära att få tillämpa ITP 2 för tjänste­män födda 1978 eller tidigare. Födda 1979 eller senare omfattas alltid av ITP 1.

Kollektivavtalade försäkringar

Anmälan Fora

Anmälan Collectum

Vad kostar medlemskapet?
Som medlem betalar du en årsavgift till Visita och till Svenskt Näringsliv. Avgiften faktureras två gånger per år. Visitas avgift fastställs av årsstämman, där alla betalande medlemmar har rösträtt.

Visitas årsavgift 2018 är 6 084 kr/år + 0.42 % av summan av föregående års utbetala löner till de anställda (exkl. sociala avgifter).

Svenskt Näringslivs årsavgift 2018 är 0.09% av föregående års utbetalda löner (exkl. sociala avgifter), med ett avdrag om 500 000 kr. Minimiavgiften är 500 kr/år.

För att räkna ut den exakta årsavgiften; använd vår räknesnurra >

Har du frågor om avgiften och medlemskapet, kontakta Visitas medlemsadministration, medadmin@visita.se eller tel. 08-762 74 50.

Visitas etiska regler och stadgar
I Visitas etiska regler presenteras de regler som speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar.

Ledorden är ärlighet och omtanke - mot gäster, kunder och anställda.

Genom de etiska reglerna har medlemsföretagen i Visita förbundit sig att arbeta för god etik och affärsmoral. Visitamärket är branschens bevis för god affärsetik. Det företag som avviker från regelverket riskerar att uteslutas ur Visita. 

Läs mer om Visitas etiska regler och om Ansvarsnämnden - unika garantier för att god branschpraxis och tillämplig lag följs. 

Visitas stadgar >

Juridisk rådgivning

Som medlem i Visita får du tillgång till rådgivning i arbetsrätt, personalfrågor, arbetstidsregler och schemaläggning. Visitas telefonrådgivning för arbetsgivarfrågor håller öppet alla vardagar hela året. Självklart är det kostnadsfritt för dig som är medlem.

På Visita finns även branschjurister som hjälper dig med frågor om livsmedelslagen, alkohollagen, brandskydd, miljö och mycket mer. Du kan även få hjälp när du ska förhandla om ditt hyresavtal med fastighetsägaren.

Telefonrådgivningen för arbetsgivarfrågor: 08-762 74 10.

Kontaktinformation till Visitas branschjurister finns här.

Hur lång tid tar det att bli medlem?
Nya medlemskap beviljas den 1:a varje månad.

Då alla nya medlemmar skall godkännas av Visitas styrelse sänds en remiss med nyansökningar ut den 20:e varje månad. För att bli medlem t ex den 1 februari behöver vi ha er ansökan senast den 20 januari.

Är ansökan inte komplett eller om det råder frågor kring er ansökan eller er verksamhet kan handläggningstiden komma att blir längre.

Bild på Azieb Norevi

Azieb Norevi

Medlemsadministratör

Medlemskap, medlemsavgifter, förmåner, resegaranti, databasutveckling.

08-762 74 47

azieb.norevi@visita.se