Visitas etiska regler och stadgar

Publicerad 7 jun 2018
Dela:
I Visitas Etiska regler presenteras de regler som speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar.

Ledorden är ärlighet och omtanke - mot gäster, kunder och anställda.

Genom de etiska reglerna har medlemsföretagen i Visita förbundit sig att arbeta för god etik och affärsmoral. Visitamärket är branschens bevis för god affärsetik. Det företag som avviker från regelverket riskerar att uteslutas ur Visita. 

Läs mer om Visitas etiska regler och om Ansvarsnämnden - unika garantier för att god branschpraxis och tillämplig lag följs. 

Visitas stadgar >