Medlemsförmåner och -tjänster

Publicerad 13 jun 2019
Dela:
Visita företräder företagare i besöksnäringen. I ditt medlemskap ingår det en rad medlemsförmåner. Utnyttjar du Visitas rabatter, tjänster och förmåner blir medlemskapet snabbt lönsamt.

Förutom våra medlemsrabatter får du exempelvis hjälp och biträde i personal- och arbetsrättsliga frågor via vår kostnadsfria telefonrådgivning. Vår rådgivning i övriga branschfrågor är också helt kostnadsfri.

Läs mer om medlemsrabatterna här på sidan eller i foldern Medlemsförmåner

Har du frågor? Mejla medadmin@visita.se.

Sänk dina kostnaderna med vårt kortinlösenavtal 

Visitas kortavtalsinlösen finns i två olika versioner. Ett med låga procentsatser, från 0,25 % som riktar sig till de med färre men höga transaktioner, och ett avtal som är mer fördelaktigt för de med många mindre transaktioner.

För en restaurang med 100 luncher och 50 middagar innebär det en besparing på mellan 5 000 och 10 000 kronor i månaden eller över 50 000 kr/år. Läs mer om Visitas ramavtal med Handelsbanken.

Vad kostar det att vara medlem? 

Medlemskapet hos Visita baseras på lönekostnaden för föregående år samt en fast avgift. Har du idag ett hängavtal med facket finns det stora pengar att tjäna på medlemskapet. Genom Visita får du rabatt på Fora-försäkringen, för företag med lönesummor över 1,3 miljoner överstiger rabatten kostnaden för medlemskap. För att räkna ut vad din exakta medlemsavgift kommer att bli, testa räknesnurran på visita.se/medlemskap.

Vi har just nu ett tekniskt fel som gör att det inte går att ansöka om medlemskap, vill du teckna medlemskap för ditt bolag vänligen maila medadmin@visita.se 

Medlemskap är ett måste för dig med hängavtal med facket 

Hängavtal innebär att du som arbetsgivare har ett avtal direkt med facket och betalar kollektivavtalade försäkringar. Med hängavtal betalar du mycket pengar utan att få något tillbaka. När du blir medlem i Visita får du istället ett avtal med bättre villkor och med rabatt på Fora-försäkringen. Rabatten på Fora överstiger ofta medlemsavgiften.

 

KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I VISITA>>

Kostnadsfri juridisk rådgivning
Basen i Visitas verksamhet är juridik. Våra medlemmar har alltid tillgång till juridiskt stöd vare sig det handlar om snabba svar på frågor eller konkret hjälp i form av förhandlingar, kontrakt, tvister eller myndighetskontakter.

Juridisk rådgivning inom:

 • Arbetsrätt och förhandling
 • Hyresrätt, hyresavtal
 • Personalliggare
 • Serveringstillstånd
 • Livsmedelshygien 
 • Hållbarhetsfrågor
 • Kassaregister
 • Kamerabevakning
 • Bokning- och avbokningsregler 
 • Bluffakturor
 • Danstillstånd
 • Kommunal konkurrens
 • Säkerhetsfrågor
 • Offentlig upphandling
 • Tillstånd enligt ordningslagen
 • Plan- och bygglagen
 • Allergifrågor
 • Miljömärkning
 • Konsumentfrågor
 • Spel
Avtalsförsäkringar - Fora
Har du ett eget hängavtal med facket (HRF) i dag? Då kan du spara in stora pengar genom ett Visitamedlemskap.

Som medlem i Visita omfattas ditt företag automatiskt av branschens kollektivavtal mellan Visita och Hotell och Restaurang Facket HRF.

Som medlem slipper du den särskilda administrationsavgiften som facket tar ut av icke-Visita-medlemmar med hängavtal* via FORA-försäkringen. Avgiften du sparar in är 1 500 kr plus 0,51% av lönesumman, per år.
Som medlem får du 50% rabatt på omställningsförsäkringsdelen i FORA-försäkringen. Avgiften du sparar in är 0,3% av lönesumman, per år.

*Hängavtal är när en arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal direkt med ett fackförbund utan att vara med i en arbetsgivarorganisation.

Ett räkneexempel: Har ditt företag en lönesumma på 1 000 000 kr, sparar du 9 600 kr per år. Du kan alltså räkna hem medlemsavgiften till Visita genom enbart denna förmån. Läs mer på Foras webb.

Bank- och kreditkortsinlösen

Läs mer här

Visitaförsäkringen
Visita har i samarbete med Nordic Försäkring & Riskhantering och försäkringsbolag utvecklat en företagsförsäkring för Visitas medlemmar, särskilt anpassad för företag i besöksnäringen. Från den 1 november 2017 är Gjensidige Försäkring försäkringsgivare för VisitaFörsäkringen®.

VisitaFörsäkringen® i korthet:

Premierabatt
Upphandling för hela Visita ger stordriftsfördelar, med rejäla premierabatter.

Återbäring
Överskott som uppstår vid låg skadefrekvens går alltid oavkortad tillbaka till medlemmarna.  

Utökat försäkringsskydd
Försäkringen är specialanpassad till besöksnäringens villkor och omfattar därför mycket mer och innehåller avsevärt bättre villkor än en traditionell företagsförsäkring.

Försäkringsgivare
Gjensidige Försäkring är försäkringsgivare för VisitaFörsäkringen®

Exklusivitet
VisitaFörsäkringen® kan endast tecknas av dig som är medlem i Visita.

Administreras av oberoende samarbetspartner
Det är dina behov som är avgörande. Nordic Försäkring & Riskhantering är anlitade av Visita för att administrera Visita Försäkringen®. Nordic företräder därmed Visita-medlemmarnas intressen, vilket skadedrabbade Visita-medlemmar kan vittna om.

Försäkrings- och skadekommitté
VisitaFörsäkringen® följs löpande upp vad gäller skador, villkor, innehåll m m. Kommittén är tillsatt för din skull och består av representanter från Visita, Nordic Försäkring & Riskhantering och Gjensidige Försäkringar.

Offert
Kontakta Nordic Försäkring & Riskhantering för en offert eller för att få svar på dina frågor om VisitaFörsäkringen®: Tel 031-40 53 70.

Kostnadsfri resegaranti

Visita ställer resegaranti hos Kammarkollegiet, kostnadsfritt för medlemmar. Den som marknadsför och/eller levererar paketarrangemang, där exempelvis logi/turisttjänst ingår, måste enligt resegarantilagen anmäla detta till Kammarkollegiet, som utifrån anmälan kräver en säkerhet/bankgaranti.

Visitas medlemmar kan i stället välja att anmäla sig till Visita som ställer en kostnadsfri kollektiv säkerhet (resegaranti) hos Kammarkollegiet för dem som anmält sig.
Visitas resegaranti gäller under följande förutsättningar och begränsningar:

 • endast medlemmar som anmält sig till Visita.
 • endast medlemmar som marknadsför/levererar paketarrangemang som består av logi och turisttjänst (t ex golfpaket, teaterpaket, äventyrspaket, liftkort m m).
 • endast medlemmar som har en omsättning lägre än 3 miljoner kr per månad, inkl moms, på paketarrangemangen.
 • endast medlemmar som är etablerade i Sverige och att även arrangemanget endast ägs rum i Sverige
 • gäller inte medlemmar som marknadsför/levererar paketarrangemang där personbefordran (annan än kortare transfer) ingår. 

Ställa egen säkerhet 
Medlemmar som marknadsför/levererar paketarrangemang, men inte kan eller vill omfattas av Visitas resegaranti är skyldig att ställa egen säkerhet hos Kammarkollegiet 08-700 08 00. Mer information och blanketter finns också på Kammarkollegiet 

 Anmälan 2019

 Av-anmälan 2019

Frågor? Kontakta Tiina Berg, t.berg@visita.se, 08-762 74 36 eller Clemens Wantschura, cw@visita.se, 08-762 74 33.

Advokatbyråer - kostnadsfri rådgivning och rabatter
Det förmånliga samarbetsavtal med Advokatfirman Fylgia respektive advokatbyrån Delphi innebär bland annat att Visitas medlemsföretag får möjlighet till en kortare kostnadsfri rådgivning per telefon.

Dessutom får medlemmarna viss rabatt på dessa advokatbyråers ordinarie timarvoden om ett ärende sedan skulle uppstå. De aktuella samarbetsavtalen innebär naturligtvis ingen skyldighet för medlemsföretag i Visita att vid behov anlita just dessa advokatbyråer.

Advokatfirman Fylgia har kontor i Stockholm. För mer information, Fylgia >

Advokatbyrån Delphi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Linköping. För mer information Delphi >

Visitas samarbetsavtal med Fylgia och Delphi i korthet

Bixia elavtal
Visita har tillsammans med Bixia tagit fram ramavtal för el som ger förmånliga elpriser och samtidigt möjlighet att välja den trygghetsnivå som passar verksamheten bäst.

Avtalet är väletablerat och har under flera år gett de medlemmar som använder sig av avtalet betydande besparingar på elkostnaderna.

I Visitas ramavtal väljer du själv mellan fastprisavtal, rörligt elpris, elhandelspool eller kombinationer av dessa. Därmed kan du anpassa ditt elavtal utifrån vad som passar just din verksamhet bäst – tryggheten i fastpris eller möjligheten till låga kostnader med rörligt avtal eller elhandelspool.

Visitas avtal innebär ett påslag på 0,9 – 1,4 öre/kWh på elhandelspool och rörliga avtal beroende på förbrukning och anläggningstyp. På fastpris med timavräknad anläggning är påslaget så lågt som 0,4 öre/kWh. Samtliga Visitas prisavtal har 0 kr i årsavgift.

 

Mer information om avtalet och anmälningsformulär finns hos Bixia >

Att använda elmäklare innebär ofta onödigt kostsamma avtal
Typiska avtal med elmäklare innebär ett extra påslag på elpriset på ca 0,5 öre/kWh och dessutom en kostnad för själva avtalet på 3-8000 kr/år till mäklaren. Kostnaden för elen blir även högre då elhandelsbolaget får ökade administrations-kostnader. Överväg därför noga innan du tecknar avtal med elmäklare.


Tillfälligt elavtal är den dyraste avtalsformen
Vissa elbolag tillämpar en avtalsform som kallas "tillfälligt elavtal" för de kunder som ej valt avtalsform. Denna avtalsform är den absolut dyraste avtalsformen och har inga fördelar för kunden. Om ditt företag ligger på ett tillfälligt elavtal bör du alltid byta, oavsett vad du sedan föredrar av rörligt pris, fastpris eller andra avtalslösningar

Besöksliv - fri prenumeration
I Visitamedlemskapet ingår en fri prenumeration på Sveriges största nyhetstidning för besöksnäringen, Besöksliv. Du har dessutom som medlem 20 % rabatt på platsannonsering.

Med Besöksliv är du och dina medarbetare alltid uppdaterade med den senaste informationen för och om besöksnäringen. Förutom en webb som ständigt uppdateras med besöksnäringens nyheter utkommer Besöksliv med 8 fullmatade nummer per år.

Beställ extra prenumerationer till dina nyckelmedarbetare och läs mer på Besoksliv >

Medlemserbjudande: 20 % rabatt på platsannonser i Besöksliv.

När du söker kvalificerade medarbetare kan du lägga upp din platsannons på Besökslivs sajt och den exponeras även i minst ett nyhetsbrev. Annonsen ligger uppe i 30 dagar och kostar 5 200 kr. Som medlem i Visita får du 20 % rabatt och då betalar du bara 4 160 kr per platsannons. Sajten har mellan 40 000 och 50 000 unika besökare i månaden.

Genom Besöksliv når du kvalificerad personal med branscherfarenhet och relevanta yrkeskunskaper i hela Sverige. Oftast publiceras platsannonsen samma dag som du skickar in materialet. Bifoga både text och logotyp.

För bokning av platsannons: 
Informa AB
08-34 03 02
besoksliv@informa.se