Bixia elavtal

Publicerad 23 nov 2015
Dela:
Visita har tillsammans med Bixia tagit fram ramavtal för el som ger förmånliga elpriser och samtidigt möjlighet att välja den trygghetsnivå som passar verksamheten bäst.

Avtalet är väletablerat och har under flera år gett de medlemmar som använder sig av avtalet betydande besparingar på elkostnaderna.

I Visitas ramavtal väljer du själv mellan fastprisavtal, rörligt elpris, elhandelspool eller kombinationer av dessa. Därmed kan du anpassa ditt elavtal utifrån vad som passar just din verksamhet bäst – tryggheten i fastpris eller möjligheten till låga kostnader med rörligt avtal eller elhandelspool.

Visitas avtal innebär ett påslag på 0,9 – 1,4 öre/kWh på elhandelspool och rörliga avtal beroende på förbrukning och anläggningstyp. På fastpris med timavräknad anläggning är påslaget så lågt som 0,4 öre/kWh. Samtliga Visitas prisavtal har 0 kr i årsavgift.

 

Mer information om avtalet och anmälningsformulär finns hos Bixia >

Att använda elmäklare innebär ofta onödigt kostsamma avtal
Typiska avtal med elmäklare innebär ett extra påslag på elpriset på ca 0,5 öre/kWh och dessutom en kostnad för själva avtalet på 3-8000 kr/år till mäklaren. Kostnaden för elen blir även högre då elhandelsbolaget får ökade administrations-kostnader. Överväg därför noga innan du tecknar avtal med elmäklare.
Tillfälligt elavtal är den dyraste avtalsformen
Vissa elbolag tillämpar en avtalsform som kallas "tillfälligt elavtal" för de kunder som ej valt avtalsform. Denna avtalsform är den absolut dyraste avtalsformen och har inga fördelar för kunden. Om ditt företag ligger på ett tillfälligt elavtal bör du alltid byta, oavsett vad du sedan föredrar av rörligt pris, fastpris eller andra avtalslösningar

Bild på Clemens Wantschura

Clemens Wantschura

Chef IT, säkerhet, medlemsadministration. Styrelsesekreterare

IT, teknik, betalteknik, säkerhet, ramavtal, medlemskap, avgifter, stadgar

08-762 74 33

cw@visita.se