Resegaranti

Publicerad 6 nov 2017
Dela:
Visita ställer resegaranti hos Kammarkollegiet, kostnadsfritt för medlemmar. Den som marknadsför och/eller levererar paketarrangemang, där exempelvis logi/turisttjänst ingår, måste enligt resegarantilagen anmäla detta till Kammarkollegiet, som utifrån anmälan kräver en säkerhet/bankgaranti.

Visitas medlemmar kan i stället välja att anmäla sig till Visita som ställer en kostnadsfri kollektiv säkerhet (resegaranti) hos Kammarkollegiet för dem som anmält sig.
Visitas resegaranti gäller under följande förutsättningar och begränsningar:

  • endast medlemmar som anmält sig till Visita.
  • endast medlemmar som marknadsför/levererar paketarrangemang som består av logi och turisttjänst (t ex golfpaket, teaterpaket, äventyrspaket, liftkort m m).
  • endast medlemmar som har en omsättning lägre än 3 miljoner kr per månad, inkl moms, på paketarrangemangen.
  • endast medlemmar som är etablerade i Sverige och att även arrangemanget endast ägs rum i Sverige
  • gäller inte medlemmar som marknadsför/levererar paketarrangemang där någon form av transport ingår.

Dags att anmäla dig till Visitas kostnadsfria resegaranti för 2018
Har du inte lämnat anmälan för 2017 kan du göra detta samtidigt när du lämnar in din anmälan för 2018. 

Ställa egen säkerhet 
Medlemmar som marknadsför/levererar paketarrangemang, men inte kan eller vill omfattas av Visitas resegaranti är skyldig att ställa egen säkerhet hos Kammarkollegiet 08-700 08 00. Mer information och blanketter finns också på Kammarkollegiet >

Anmälningsblanketter

  • Anmälan ifyllningsbar 2017 .pdf 64 kB För medlemmar
  • Av-anmälan ifyllningsbar 2017 .pdf 63 kB För medlemmar
  • Anmälan 2018 .pdf 52 kB För medlemmar
  • Av-anmälan 2018 .pdf 51 kB För medlemmar
Bild på Tiina Berg

Tiina Berg

Projektledare

Medlemsförmåner, resegaranti, Intern IT/telefoni, webb, lokalansvarig.

08-762 74 36

t.berg@visita.se