Resegaranti

Publicerad 18 dec 2017
Dela:
Visita ställer resegaranti hos Kammarkollegiet, kostnadsfritt för medlemmar. Den som marknadsför och/eller levererar paketarrangemang, där exempelvis logi/turisttjänst ingår, måste enligt resegarantilagen anmäla detta till Kammarkollegiet, som utifrån anmälan kräver en säkerhet/bankgaranti.

Visitas medlemmar kan i stället välja att anmäla sig till Visita som ställer en kostnadsfri kollektiv säkerhet (resegaranti) hos Kammarkollegiet för dem som anmält sig.
Visitas resegaranti gäller under följande förutsättningar och begränsningar:

  • endast medlemmar som anmält sig till Visita.
  • endast medlemmar som marknadsför/levererar paketarrangemang som består av logi och turisttjänst (t ex golfpaket, teaterpaket, äventyrspaket, liftkort m m).
  • endast medlemmar som har en omsättning lägre än 3 miljoner kr per månad, inkl moms, på paketarrangemangen.
  • endast medlemmar som är etablerade i Sverige och att även arrangemanget endast ägs rum i Sverige
  • gäller inte medlemmar som marknadsför/levererar paketarrangemang där någon form av transport ingår. 

Ställa egen säkerhet 
Medlemmar som marknadsför/levererar paketarrangemang, men inte kan eller vill omfattas av Visitas resegaranti är skyldig att ställa egen säkerhet hos Kammarkollegiet 08-700 08 00. Mer information och blanketter finns också på Kammarkollegiet >

Anmälningsblanketter

  • Anmälan 2018 .pdf 52 kB För medlemmar
  • Av-anmälan 2018 .pdf 51 kB För medlemmar
Bild på Tiina Berg

Tiina Berg

Projektledare

Medlemsförmåner, resegaranti, Intern IT/telefoni, webb, lokalansvarig.

08-762 74 36

t.berg@visita.se