Visita Försäkringen®

Publicerad 25 nov 2015
Dela:
Visita har i samarbete med Nordic Försäkring & Riskhantering AB och Trygg Hansa utvecklat besöksnäringens egen, speciellt anpassade, företagsförsäkring. Visita Försäkringen® kan endast tecknas av Visita-medlemmar.

Visita Försäkringen® i korthet:

PremierabattUpphandling för hela Visita ger stordriftsfördelar, minst 25% lägre premie än andra jämförbara försäkringar i Trygg Hansa.

Återbäring
Överskott som uppstår vid låg skadefrekvens går alltid oavkortad tillbaka till medlemmarna.  

Utökat försäkringsskydd
Försäkringen är specialanpassad till besöksnäringens villkor och omfattar därför mycket mer och innehåller avsevärt bättre villkor än en traditionell företagsförsäkring.

Administreras av oberoende samarbetspartner
Det är dina behov som är avgörande. Nordic Försäkring & Riskhantering AB är anlitade av Visita för att administrera Visita Försäkringen®. Nordic företräder därmed Visita-medlemmarnas intressen, vilket skadedrabbade Visita-medlemmar kan vittna om.

Försäkrings- och skadekommitté
Visita Försäkringen® följs löpande upp vad gäller skador, villkor, innehåll m m. Kommittén är tillsatt för din skull och består av representanter från Visita, Nordic Försäkring & Riskhantering AB och Trygg Hansa.

Offert
Ring i dag för en offert: Nordic Försäkring & Riskhantering AB
tel 031-40 53 70