VisitaFörsäkringen®

Publicerad 5 okt 2017
Dela:
Visita har i samarbete med Nordic Försäkring & Riskhantering och försäkringsbolag utvecklat en företagsförsäkring för Visitas medlemmar, särskilt anpassad för företag i besöksnäringen. Fr o m 1 november 2017 är Gjensidige Försäkring försäkringsgivare för VisitaFörsäkringen®.

VisitaFörsäkringen® i korthet:

Premierabatt
Upphandling för hela Visita ger stordriftsfördelar, med rejäla premierabatter.

Återbäring
Överskott som uppstår vid låg skadefrekvens går alltid oavkortad tillbaka till medlemmarna.  

Utökat försäkringsskydd
Försäkringen är specialanpassad till besöksnäringens villkor och omfattar därför mycket mer och innehåller avsevärt bättre villkor än en traditionell företagsförsäkring.

Försäkringsgivare
Gjensidige Försäkring är försäkringsgivare för VisitaFörsäkringen®

Exklusivitet
VisitaFörsäkringen® kan endast tecknas av dig som är medlem i Visita.

Administreras av oberoende samarbetspartner
Det är dina behov som är avgörande. Nordic Försäkring & Riskhantering är anlitade av Visita för att administrera Visita Försäkringen®. Nordic företräder därmed Visita-medlemmarnas intressen, vilket skadedrabbade Visita-medlemmar kan vittna om.

Försäkrings- och skadekommitté
VisitaFörsäkringen® följs löpande upp vad gäller skador, villkor, innehåll m m. Kommittén är tillsatt för din skull och består av representanter från Visita, Nordic Försäkring & Riskhantering och Gjensidige Försäkringar.

Offert
Kontakta Nordic Försäkring & Riskhantering för en offert eller för att få svar på dina frågor om VisitaFörsäkringen®: Tel 031-40 53 70.