Visita VD & styrelseansvarsförsäkring

Publicerad 30 nov 2015
Dela:
Som VD eller styrelseledamot har du ett mycket stort personligt ansvar. Visita kan erbjuda dig ett fullgott skydd.

Sammanfattning:

 • Skydd för familjen och personliga tillgångar
 • Försvarskostnader i brottmål
 • Legala kostnader för administration samt kostnader för myndighetsgranskning och undersökning
 • Återupprättande av anseende
 • Tryggheten att skaderegleringen sköts av en försäkringsgivare, AIG Europe, med expertis och erfarenhet så att du kan koncentrera dig på din verksamhet

Vem omfattas av lagstiftningen rörande personligt ansvar?

 • Före detta, nuvarande eller framtida VD, styrelseledamot samt övriga anställda som kan bli föremål för ett självständigt ledningsansvar.

När inträder ansvaret?

 • Om bolaget lämnat vilseledande finansiell information.
 • Om VD eller styrelseledamot skadat bolaget genom vårdslöshet eller uppsåt.
 • Om kontrollbalans upprättas för sent eller inte alls.
 • Om bolaget brutit mot lag.

Vem kan framställa krav?

 • Bolaget, t ex anställda.
 • Aktiägare.
 • Tredje man, t ex kreditgivare, staten, revisor, konkursförvaltare m fl.

Kan jag som ledande befattningshavare, hållas ansvarig för mina misstag fast jag handlat med företagets bästa för ögonen?

 • Ja, du har ett obegränsat ledningsansvar både för dina egna och övriga ledande befattningshavares handlingar.
 • Du riskerar att bli av med både dina och din familjs tillgångar (hus, bil, sparkapital, pension etc.).
 • Du riskerar att hamna i personlig konkurs.

Kan jag dras inför rätta civilrättsligt eller straffrättsligt, fast jag är oskyldig?

 • Ja, både civilrättsligt och straffrättsligt.
 • Även ogrundade anklagelser kostar i form av pengar, tid och mental påfrestning.
 • Att ha det bästa juridiska ombudet är både viktigt och kostsamt.

Vad gäller beträffande andra kostnader så som administrations- och regulatoriska utredningskostnader?

 • Utredningar är inte enbart begränsade till brottsliga gärningar.
 • Myndighetsutredningar blir allt vanligare: momsutredningar, utredning av ekonomisk redovisning, konkurrensbegränsade åtgärder (prisöverenskommelser), hälso- och säkerhetskontroller, kontroll av miljölagstiftning.

För mer information, kontakta Nordic Försäkring & Riskhantering AB, tel: 031-40 53 70