SveGuide

Publicerad 13 sep 2018
Dela:
Visita har i samarbetet med guideorganisationen SveGuide tagit fram en nationell guideauktorisation med syfte att säkerställa besöksnäringens tillgång till kunniga och kompetenta turistguider.

Fr o m 2018-06-10 har Visita lämnat över ansvaret för det fortsatta arbetet med den nationella auktorisationen till SveGuide.

Se SveGuides webb: www.guidesofsweden.com där du också kan hitta auktoriserade guider.