Validering och nationell auktorisering av turistguider

Publicerad 14 jun 2018
Dela:
Guideorganisationen SveGuide och Visita har tagit fram en nationell guideauktorisation med syfte att säkerställa besöksnäringens tillgång till kunniga och kompetenta turistguider. Fr o m 2018-06-10 har Visita lämnat över ansvaret för det fortsatta arbetet med den nationella auktorisationen till SveGuide.

Se SveGuides webb: www.guidesofsweden.com där du också kan hitta auktoriserade guider.