Turistinformationer & Turistcenter

Publicerad 26 nov 2018
Dela:
Aktuell information för och om auktoriserade turistcenter och turistinformationer

Följ Destinationsrådets och Visitas arbete på rådets Facebooksida>

Destinationsdagarna 2018

Destinationsdagarna 2018 avhölls den13-14 november på City Conference Centre i Stockholm deltagarantalet slog rekord denna gång: 190 representanter för turistinformationer, turistcenter, destinationsorganisationer  och regioner hade mött upp för att diskutera, mingla och lyssna på intressanta föredrag om digitalisering, sociala medier, flexibelt värdskap m m. Dessutom gästades arrangemanget av en turistinformationsrobot från Uppsala. Det nyvalda Destinationsrådet [se menyn] presenterade sig under mötet. 

Läs mer om Destinationsdagarna 2018 [se menyn]. Destinationsdagarna arrangeras vart annat år. Nästa tillfälle blir alltså i november 2020

 

Visitas Destinationsråd

Destinationsrådet är det organ som är huvudman för den nationella turistinformations- och 

turistcenterauktorisationen. Destinationsrådet driver också värdskapsfrågor och turismrelaterade frågor inom ramen för Visita. Rådets 10 ledamöter väljs vart annat år av auktoriserade TI/TC och deras huvudmän. Läs mer om rådet och dess arbete under [Destinationsrådet] i menyn.

 

Turistinformations- och turistcenterauktorisation 2019

TI

2019 års auktorisation och ansökningshandlingarna till denna kommer att  beslutas av auktorisationsnämnden i början av 2019. När arbetet är klart skickas handlingarna automatiskt ut till alla som varit auktoriserade under 2018. Handlingarna kommer också att kunna laddas ner, se [Auktorisation TI/TC] i menyn. 

 

Auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter 2018

Lista över auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter 2018>

 

 

 

Bild på Clemens Wantschura

Clemens Wantschura

Chef IT, säkerhet, medlemsadministration. Styrelsesekreterare.

08-762 74 33

cw@visita.se