Auktorisation Turistinfo/Turistcenter

Publicerad 26 mar 2019
Dela:
Endast auktoriserade turistinformationer och turistcenter har rätt att använda de grön/vita i-märkta Tourist Information och Tourist Center-skyltarna eller rätt att placera ut de vit/gröna InfoPoint-skyltarna. Dessa varumärken är skyddade och ägs av Visita som hanterar auktorisationen via dotterbolaget Svensk Klassificering AB

TI/TC-auktorisation 2019TC

2019 års auktorisationshandlingar är klara och distribuerade. Handlingarna kan också laddas ner här (längst ner på denna sida)

Turistinformation utan fysisk besöksmottagning

En auktoriserad turistinformation behöver inte ha fysisk besöksmottagning. Man kan alltså auktorisera en turistinformation som endast är tillgänglig via webb, sociala medier, e-post och telefon.  

För auktorisation krävs så kallat branschmedlemskap i Visita

För att få auktorisation krävs att turistinformationens/turistcentrets ägare är medlem i Visita.

Turistinformationens/turistcentrets ägare (kommun, bolag, förening, stiftelse eller firma) tecknar medlemskapet. Endast ett medlemskap behöver tecknas om ägaren driver flera turistinformationer/turistcenter.

Årsavgiften för branschmedlemskapet är f n 3 042 kr exkl. moms + 0,2 % av lönesumman för turistinformationens/turistcentrets medarbetare (exkl. sociala avgifter). Branschmedlemskap i Visita medför inte anslutning till Visitas kollektivavtal eller anslutning till Svenskt Näringsliv. 

Ansök om branschmedlemskap i Visita här >

 

TI/TC-auktorisation 2018

Kostnad för 2019 års auktorisation

  • 3 720 kr/år för helårsöppet turistcenter [Tourist Center]
  • 3 530 kr/år för helårsöppen Turistinformation [Tourist Information]
  • 1 765 kr/år för säsongsöppen Turistinformation [Tourist Information]

 

Turistinformations- och turistcenterskyltar (i-skyltar) 

i-skyltar och märken kan beställas av:
Turistbyråshopen, tel 08-712 51 06, www.tbshopen.se.

Original kan också erhållas i elektronisk form direkt från Visita/Svensk Klassificering: Kontakta Eva Nordqvist, 08-762 74 16, info@sveklass.se.