Auktorisation Turistinfo/Turistcenter

Publicerad 24 sep 2019
Dela:
Endast auktoriserade TI /TC har rätt att använda de grön/vita i-märkta Tourist Information och Tourist Center-skyltarna och har rätt att placera ut de vit/gröna InfoPoint-skyltarna. Dessa varumärken tillhör Visita. Auktorisationen handläggs av Visitas dotterbolag Svensk Klassificering AB

TI/TC-auktorisation 2019

TC

2019 års auktorisationshandlingarkan kan laddas ner här (längst ner på denna sida). 2020 års handlingar skickas via e-post i början av året till alla TI/TC som varit auktoriserade 2019. De kommer också kunna laddas ner här.

Turistinformation utan besökarmottagning kan auktoriseras

En TI behöver inte ha besökarmottagning för att kunna bli auktoriserad, men den måste vara tillgänglig på distans, d v s via webb, sociala medier och e-post. Läs mer om detta i auktorisationshandlingen. 

För auktorisation krävs branschmedlemskap i Visita

För att få auktorisation krävs att TI/TCs ägare är medlem i Visita.

TI/TCs ägare (kommun, bolag, förening, stiftelse eller firma) tecknar medlemskapet. Endast ett medlemskap behöver tecknas om ägaren driver flera TI/TC.

Årsavgiften för branschmedlemskapet 2019 är 3 102 kr exkl. moms + 0,2 % av lönesumman för TI//TCs medarbetare (exkl. sociala avgifter). Branschmedlemskap i Visita medför inte anslutning till Visitas kollektivavtal eller anslutning till Föreningen Svenskt Näringsliv. 

Ansök om branschmedlemskap i Visita här >

Kostnader för 2019 års auktorisation

  • 3 720 kr/år för helårsöppet turistcenter [Tourist Center]
  • 3 530 kr/år för helårsöppen Turistinformation [Tourist Information]
  • 1 765 kr/år för säsongsöppen Turistinformation [Tourist Information]

i-Skyltar/märken Tourist Information, Tourist Center, InfoPoint 

i-skyltar och märken kan beställas av:
Turistbyråshopen, tel 08-712 51 06, www.tbshopen.se.

Originalfiler kan erhållas kostnadsfritt direkt från Visita/Svensk Klassificering:
Kontakta Eva Nordqvist, 08-762 74 16, info@sveklass.se.