Auktorisation Turistinfo/Turistcenter

Publicerad 23 nov 2018
Dela:
Endast auktoriserade turistinformationer och turistcenter har rätt att använda de grön/vita i-märkta Tourist Information och Tourist Center-skyltarna eller rätt att placera ut de vit/gröna InfoPoint-skyltarna. Dessa varumärken är skyddade och ägs av Visita som hanterar auktorisationen via dotterbolaget Svensk Klassificering AB

TI/TC-auktorisation 2019TC

2019 års auktorisation och ansökningshandlingarna till denna kommer att beslutas av auktorisationsnämnden i början av 2019. När arbetet är klart skickas handlingarna automatiskt ut till alla som varit auktoriserade under 2018. Handlingarna kommer också att kunna laddas ner här.

Turistinformation utan fysisk besöksmottagning

En auktoriserad turistinformation behöver inte ha fysisk besöksmottagning. Man kan alltså auktorisera en turistinformation som endast är tillgänglig via webb, sociala medier, e-post och telefon.  

För auktorisation krävs s k branschmedlemskap i Visita

För att få auktorisation krävs att turistinformationens/turistcentrets ägare är medlem i Visita.

Turistinformationens/turistcentrets ägare (kommun, bolag, förening, stiftelse eller firma) tecknar medlemskapet. Endast ett medlemskap behöver tecknas om ägaren driver flera turistinformationer/turistcenter.

Årsavgiften för branschmedlemskapet är f n 3 042 kr exkl. moms + 0,2 % av lönesumman för turistinformationens/turistcentrets medarbetare (exkl. sociala avgifter). Branschmedlemskap i Visita medför inte anslutning till Visitas kollektivavtal eller anslutning till Svenskt Näringsliv. 

Ansök om branschmedlemskap i Visita här >

 

TI/TC-auktorisation 2018

Kostnad för 2018 års auktorisation (följer KPI, basmånad november)

  • 3 615 kr/år för helårsöppet turistcenter [Tourist Center]
  • 3 195 kr/år för helårsöppen Turistinformation [Tourist Information]
  • 1 700 kr/år för säsongsöppen Turistinformation [Tourist Information]

 

Turistinformations- och turistcenterskyltar (i-skyltar) 

i-skyltar och märken kan beställas av:
Turistbyråshopen, tel 08-712 51 06, www.tbshopen.se.

Original kan också erhållas i elektronisk form direkt från Visita/Svensk Klassificering: Kontakta Eva Nordqvist, 08-762 74 16, info@sveklass.se.