Destinationsrådet

Publicerad 12 sep 2018
Dela:
Här hittar du frågor som behandlats samt beslut som fattats på Destinationsrådets sammanträden. Mötesprotokoll publiceras här.

Destinationsrådet är ett organ inom Visita, valt av auktoriserade turistinformationer och turistcenter. Destinationsrådet arbetar främst med turism- och värdskapsfrågor på lokal och regional nivå. Rådet träffas fyra gånger per år och diskuterar aktuella frågor.

Presentation av Destinationsrådet >

Destinationsrådets kommande möten 2018:

  • 22 oktober
  • 13-14 november Destinationsdagarna