Destinationsrådet

Publicerad 24 maj 2018
Dela:
Här hittar du frågor som behandlats samt beslut som fattats på Destinationsrådets sammanträden. Mötesprotokoll publiceras här.

Presentation av Destinationsrådet >

Destinationsrådets kommande möten 2018

27/8

22/10

13-14 november Destinationsdagarna