Visitas nationella Destinationsråd

Publicerad 23 nov 2018
Dela:
Destinationsrådet är ett valt organ som är huvudman för den nationella turistinformations- och turistcenterauktorisationen. Destinationsrådet arbetar också med värdskaps- och turismrelaterade frågor inom ramen för Visita.

Destinationsrådet består av tio ledamöter och väljs av auktoriserade turistinformationer och turistcenter samt destinationsorganisationer som är medlemmar i Visita. Destinationsrådet arbetar främst med turism- och värdskapsfrågor på lokal och regional nivå. Rådet träffas minst fyra gånger per år och är ett rådgivande organ till Visitas styrelse och ledning, inom sitt ansvarsområde.

Visitas Destinationsråd 2019-2020

Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism
Helene Berg, Smålands Turism 
Håkan Ceder, Nora Turistbyrå
Stefan Johnson, Destination Kalmar
Christina Leinonen, Upplev Norrköping
Maria Lundkvist, Höga Kusten Destinationsutveckling
Jörgen Nilsson, Visit Linköping
Lotta Samuelsson, Mariestads kommun
Pernilla Törngren, Västerås Tourist Center
Anna Åmvall, Malmö Turism

e-post: destinationsradet@visita.se