InfoPoint - en bemannad turistserviceplats

Publicerad 23 nov 2018
Dela:
Auktoriserade turistinformationer och turistcenter har möjlighet att placera ut bemannade turistserviceplatser, InfoPoints, umärkta med den vit/gröna InfoPoint-skylten. Denna möjlighet är inkluderad i auktorisationsavtalet. InfoPoint-märket är ett varumärke som ägs av Visita och endast får användas av auktoriserade turistinformationer och turistcenter

IPEn InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med det vit/gröna InfoPoint-märket. Det kan till exempel röra sig om en butik, ett hotell eller restaurang som kan ge turistisk information där besökarna är. Ansvaret för att InfoPoint-märket används korrekt ligger hos en auktoriserad turistinformation eller ett auktoriserat turistcenter.

En auktoriserad turistinformation behöver inte ha fysisk besöksmottagning. Man kan alltså auktorisera en turistinformation som endast är tillgänglig via webb, sociala medier, e-post och telefon. En sådan auktoriserad turistinformation kan vara huvudman för Infopoint. Läs mer om detta i auktorisationshandlingarna som du hittar under menyn [Auktorisation TI/TC]. 

Om InfoPoints (utdrag ur aukorisationsavtalet)

Av Visita auktoriserat turistinformation eller turistcenter har möjlighet att använda sig av det vit/gröna InfoPoint-märket, ägt av Visita, på följande sätt:

 • I skyltning på, i och i vägvisning till bemannad turistinformationsplats, turistinformationslokal eller fordon/mobil turistinformation (InfoPoint) som är en auktoriserad turistinformation, under förutsättning att platsen, lokalen eller fordonet står under den auktoriserade turistinformationen eller turistcentrets regelbundna tillsyn.
 • I tryckt eller i elektronisk media för att hänvisa till och/eller märka ut den bemannade turistinformationsplatsen, lokalen eller fordonet (InfoPoint).
 • I den storlek som är lämplig för ovan nämnda ändamål.
 • Den auktoriserade turistinformationen eller turistcentret tar fullt ansvar för att det vit/gröna InfoPoint-märket används på ett korrekt sätt. Ansvaret för märkets användning kan ej överlåtas.

Mer om InfoPoints (utdrag ur auktorisationskraven)

 1. Endast bemannad turistserviceplats kan märkas ut som InfoPoint. Bemanning kan antingen ske med personal anställd av den auktoriserade turistinformationen eller turistcentret eller av extern aktör, t ex lokal näringsidkare, på uppdrag av den auktoriserade turistinformationen eller turistcentret.
 2. Avtal ska tecknas mellan turistinformationen/turistcentret och den externa aktör (näringsidkare/person) som bemannar InfoPoint. Avtalet ska säkerställa att InfoPointverksamheten och InfoPointmärkets användning sker i överensstämmelse med vad som framgår av auktorisationsavtalet.
 3. Turistinformationen/turistcentret anordnar minst ett utbildnings-/inspirationstillfälle per år för den/de InfoPoints som bemannas av externa aktörer.
 4. Turistinformationen/turistcentret håller regelbunden kontakt med sina InfoPoints under den tidsperiod de håller öppet för besökare.
 5. Turistinformationen/turistcentret besöker sina InfoPoints minst en gång under den tidsperiod de håller öppet för besökare, för att utvärdera InfoPointverksamheten.

Utöver dessa avtals- och auktorisationskrav har turistinformationen/turistcentret fria händer (inom ramen för gott omdöme och med besökarnas intressen i fokus) att hantera och ställa krav på de InfoPoints man inrättar.

 

Relaterade dokument

 • Presentation InfoPoints 3,4 MB För medlemmar
 • Seminarium InfoPoints frågor och svar 93 kB För medlemmar
Bild på Eva Nordqvist

Eva Nordqvist

Projektadministratör

08-762 74 16

eva.nordqvist@sveklass.se